Skamroser arbeidet mot vold i Telemark

Artikkelen er over 15 år gammel

BAMBLE: Barne- og familieminister Laila Dåvøy roser arbeidet til Alternativ til Vold Telemark opp i skyene, og vil nå bruke erfaringene fra dette prosjektet i forebyggende arbeid over hele landet.

DEL

Alternativ til Vold i Telemark driver forebyggende arbeid mot familievold, og gir hjelp og behandling til både voldsutøveren og familien. Siden prosjektet startet i juli 2000 har mer enn fire hundre personer fått hjelp til å takle voldsproblemene sine.

- STRÅLENDE JOBB

I Stortingets spørretime forrige uke fikk prosjektet svært gode skussmål fra barne- og familieminister Laila Dåvøy.

- Alternativ til vold i Telemark gjør en strålende jobb. Dette prosjektet er et meget viktig forebyggende tiltak både i barnevernet og familievernet, understreket statsråden.

Hun lover nå å gjøre alt for at prosjektet kan videreføres etter at den treårige prøveperioden avsluttes i desember.

- Jeg skal iallfall gjøre mitt og har tatt et initiativ for å se om vi kan klare å få til en videreføring. Barne- og familiedepartementet er også i dialog med Helsedepartementet og Justisdepartementet som naturlige samarbeidspartnere i denne saken, sier Dåvøy.

Statsråden viser til at regjeringen har satt av øremerkede midler til forebyggende arbeid mot vold i forslaget til statsbudsjett som nå behandles i Stortinget. Regjeringen foreslår blant annet å opprette et nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress, og har satt av en million kroner til kunnskapsutvikling.

Barne- og familieministeren mener erfaringene fra Telemark bør brukes i forebyggende arbeid over hele landet.

- Erfaringene fra Telemark-prosjektet og Alternativ til vold sitt arbeid med menn gjennom mange år skal nå systematiseres og gjøres tilgjengelig for alle behandlende og kliniske institusjoner, understreker hun.

FOKUS PÅ BARN

Ifølge prosjektleder Øivind Aschjem gir prosjektet et unikt behandlingstilbud til voldsutsatte familier.

- Det som skiller dette prosjektet fra andre behandlingstilbud er at vi gir et tilbud til hele familien. Vi ønsker både å hjelpe de mennene som slår, og kvinner og barn som blir utsatt for vold, påpeker han.

Rundt tre millioner kroner årlig vil det koste å opprettholde prosjektet til Alternativ til vold i Telemark. Aschjem understreker at prosjektet nå vil fokusere enda mer på barns situasjon i voldsutsatte familier. En av de fire stillingene ved prosjektet skal nå rette seg utelukkende mot barn i slike familier.

- Barn har til nå blitt neglisjert i dette arbeidet, til tross for at barna kanskje er dem som lider mest i familier der det utøves vold. En viktig del av vårt videre arbeid blir å skape trygghet for disse barna, og sørge for at de ikke tar med seg volden når de blir voksne, sier Aschjem.

I sommer leverte han en rapport om erfaringene fra prosjektet, som konkluderer med at arbeidet bør videreføres.

FORNØYD MED SIGNALENE

Barne- og familieministeren understreker at regjeringen er svært godt fornøyd med rapporten fra prosjektledelsen.

- Evalueringen av dette prosjektet viser at det nytter å forebygge denne typen vold. Vi ser også at forebyggende tiltak kan spare samfunnet for betydelige midler til senere behandling eller fengselsopphold, sier statsråden.

Aschjem er svært glad for de positive signalene fra barne- og familieministeren. Han regner nå med at den videre driften av prosjektet er sikret.

- Dette er en svært gledelig anerkjennelse av vårt arbeid. Jeg kan vanskelig se at statsråden kan uttale seg på denne måten, uten å følge det opp, sier han.

Artikkeltags