Hvis du ikke gjør dette, kan du miste tilgang til bankkontoen din

Som følge av nye regler, må bankene nå hente inn kundeerklæring og legitimasjon fra sine kunder. Leverer du ikke nødvendig dokumentasjon kan det få konsekvenser.