Fusjonen av de to bankene vil være på plass fra 1. januar 2017. Men den formelle beslutningen om å slå sammen bankene ble gjort i de respektive bankenes forstanderskap torsdag kveld.

Den nye baken viil ha fire kontorer, Kragerø, Stathelle, Sannidal og Nenset. Totalt vil det være 71 ansatte fordelt på 67 årsverk. Det blir ikke et eget hovedkontor men funksjonsfordeling mellom kontorene i Kragerø og Bamble.

Forretningskapitalen i den nye banken vil være på 10,3 milliarder kroner, mens forvaltningskapitalen blir 8 milliarder kroner.

Bankenes navn blir Skagerrak sparebank Kragerø og Skagerrak sparebank Bamble.