Vil trygge framtida med aksjeselskap

SILJAN: Foretaket eier nesten all skogen i kommunen og vil bli aksjeselskap. - Det er vi som avgjør saken, og jeg er positiv. At kineserne til slutt eventuelt skal overta er et urealistisk skrekkscenario.