Vil ha helse og livsglede i bygda

SILJAN: - Den frivillige innsatsen i Siljan er formidabel, men vi trenger et nærmiljøsenter. Målet med det er å bidra til et varmere nærmiljø der alle er velkomne.

DEL

Det sier Merete Moen, daglig leder ved Siljan nærmiljøsenter som er i etableringsfasen og nå jobber med å finne egnede lokaler; et av disse er lokalene ved det gamle lensmannskontoret, rett ved Nav og Meny.

- Vi ønsker å jobbe for å stimulere til aktiviteter som fremmer helse, trivsel og livsglede.

Saken behandles av kommunestyret denne uka.

Samarbeid og bistand

Hvordan vil nærmiljøsenteret konkret arbeide?

- Vi vil gjerne samarbeide med og bistå andre frivillige lag og foreninger, svarer Merete Moen.

- Nærmiljøsenteret skal ikke sette i gang med tiltak på områder der det allerede finnes tilbud. Vi vil undersøke hva bygda har behov for, og satse på tilbud/tiltak som ikke finnes allerede.

414 000 kroner

- Kommunestyre har saken til behandling denne uka, er dere avhengig av støtte derfra?

- Dette er penger som Stortinget har bevilget til alle frivilligsentralene i Norge. Alle sentraler mottar tilskudd på 414 000 kroner. Det blir så fattet et formelt vedtak for hvordan kommunen videreformidler pengene fra Stortinget.

Moen opplyser videre at det til å begynne med vil være åpent tirsdager og torsdager med daglig leder i en 40 prosent stilling, men det det blir utvidet etter hvert som det blir flere frivillige som kan være med å drive senteret.

- Når tror du at dere er etablert i de nye lokalene?

- Det er foreløpig uklart. Vi håper å være på plass i egne lokaler i løpet av våren.

Oppstart og avtale

Nærmiljøsenteret ble startet i mai i fjor, og kommunen har inngått en avtale om å stå for det nevnte 0,4 årsverk knyttet til sentralen. Avtalen ble undertegnet 1. januar i år.

Politikerne er positive, og ordfører Kjell Sølverød er overbevist om at et nærmiljøsenter vil slå godt an.

Midlene fra kommunen hentes fra disposisjonsfondet. Det heter i rådmannen vurdering: "Bevilgningen gjelder for 2019, og framtidige bevilgninger vil vurderes på fritt grunnlag."

Artikkeltags