Vil ha Skrim inn i Siljan

VINTERPARADIS: Skrimfjella ligger bare en times kjøring fra Vestfold-byene, og er mange vestfoldingers hytte- og turparadis både sommer og vinter. (Foto: Ralf Haga)

VINTERPARADIS: Skrimfjella ligger bare en times kjøring fra Vestfold-byene, og er mange vestfoldingers hytte- og turparadis både sommer og vinter. (Foto: Ralf Haga)

Artikkelen er over 4 år gammel

– Hvis Fritzøe Skoger synes det er vanskelig å forholde seg til Kongsberg kommune, så minner jeg om at det var bøndene her oppe som eide skogene fram til 1800-tallet. Treschow kan eventuelt selge tilbake.

DEL

Det sier Kongsbergs ordfører, Kari Anne Sand (Sp) engasjert, når hun blir bedt om å kommentere opplysninger om at Fritzøe Skoger skal oppleve saksbehandlingen på Kongsberg som treg.

Forholdet kommer fram i forbindelse med en pågående grensedisputt mellom Siljan og Kongsberg kommuner.

Siljan håper å overta om lag 95 kvadratkilometer av de søndre delene av Kongsberg, og ønsker at kommunegrensen flyttes til Skrim. Dette området eies i all hovedsak av Fritzøe Skoger, som igjen eies av Michael Stang Treschow i Larvik.

Lite snakkesalig

ØP kjenner til at Fritzøe Skoger opplever saksbehandlingen i Kongsberg kommune som treg, mens de er godt fornøyde med Siljan. De ser gjerne at eiendommen rundt Mykle, Ramsvann, Sørmyr og Skrimfjella innlemmes i Siljan.

Fra før eier Treschow 80 prosent av Siljan kommune og Fritzøe Skoger ledes herfra.

Knut Malmquist, daglig leder i Fritzøe Skoger, er svært lite interessert i å snakke om saken.

– Det er Siljan kommune som ønsker å omdisponere arealet, og vi har ingenting imot det, sier Knut Malmquist.

Han vil ikke si noe om hvordan han opplever saksbehandlingen i de to kommunene.

Siljan ønsker samtaler

Siljan kommunestyre vedtok enstemmig 15. desember i fjor at kommunen skal invitere Kongsberg til samtale om grensejusteringer.

Kongsberg er lite interessert.

– Vi forholder oss til utspillet på en seriøs måte, men jeg skal ikke legge skjul på at det politiske miljøet i Kongsberg ikke synes dette er en lur idé. Det er rimelig spesielt at Siljan kommer med et slikt krav, sier ordfører Kari Anne Sand til ØP.

Ber FS vurdere salg

Sand opplyser at hun sammen med jordbrukssjefen i Kongsberg den 8. desember 2015 møtte sjefen i Fritzøe Skoger og ordfører Kjell Abraham Sølverød (Sp) fra Siljan på sitt kontor.

– Ordføreren i Siljan inviterte seg selv. På møtet sa sjefen fra Fritzøe Skoger uoppfordret at det ikke var problematisk å forholde seg til Kongsberg kommune, sier Sand, og legger til at hvis Fritzøe Skoger opplever at det likevel er problematisk, kan de vurdere å selge tilbake skogeiendommene i Kongsberg.

DETTE ER SAKEN

I november 2014 sendte Kongsberg kommune ut brev til sine nabokommuner i forbindelse med Kommunereformen. Kongsberg ønsker å få oversikt over hvilke prosesser som pågår i nabokommunene. Rådmannen i Kongsberg skriver: "... og i hvilken grad våre nabokommuner ser på Kongsberg som en mulig, fremtidig partner alene eller som en del i en større sammenheng."

I desember 2014 svarer at dagens kommunegrense ikke oppleves som naturlig og at de vil vurdere å justere kommunegrensen og flytte den til Skrim og Styggemann.

15. desember 2015 fattet Siljan kommunestyre et enstemmig vedtak om at de vil invitere Kongsberg til samtaler om grensejustering mellom de to kommunene.

Siljan synes ikke dagens grense er «naturlig» og ønsker at den settes ved Skrim og Styggemann, noe som gjør Siljan om lag 95 kvadratkilometer større.

Fritzøe Skoger eier i hovedsak området Siljan vil ha.

Kongsberg kommune er i dag på 792 kvadratkilometer.

Siljan kommune er i dag på 214 kvadratkilometer.

Siljans argumenter

Siljans begrunnelse for å overta en åttendel av Kongsberg kommune forklares fra rådmann og politikere i Siljan slik:

● Kommunikasjonen mellom sentrum av Kongsberg og den aktuelle delen av kommunen skjer via Siljan, og det framholdes som viktig i en beredskapssituasjon.

● Siljanvassdraget har nedslagsfelt til Siljan.

● Den største grunneieren i Siljan eier også betydelige områder mot Skrim og Styggemann.

● Det bor én innbygger i dette området av Kongsberg (Mykle), og det er vanlig at folk der mottar tjenester fra Siljan, og som Kongsberg så refunderer.

Ønsket området lenge

ØP har ringt ordfører Sølverød for å få mer klarhet i Siljans argumenter.

– Veldig mange siljansokninger mener Siljanvassdraget burde vært med i vår kommune for lenge siden. Det har alltid vært en del av dalføret vårt. Vi ser det som riktig, sier Sølverød.

Siljanvassdraget begynner ved Skrim i Kongsberg, renner inn i Siljan, videre til Farris og deretter ut i Larviksfjorden via Farriselva på Langestrand.

Avviser innblanding

Sølverød avviser at Fritzøe Skoger spiller en rolle inn i grensesaken og vil ikke kommentere påstanden om treg og rask saksbehandling.

– Vi tenker det er rett tidspunkt å fremme en slik sak. Man kan ikke bare tenke sammenslåing, men også justering av kommunegrensene.

– I sakspapirene til kommunestyret i desember står det en setning om at den største grunneieren i Siljan også eier betydelige områder mot Skrim og Styggemann. Hva er grunnen til at den setningen kom inn i argumentasjonsrekka fra Siljan?

– Det må du ikke spørre meg om. Jeg vet ikke ... Hvor har den setningen kommet inn hen, sier du?

Når Sølverød blir forklart hvor i det ensiders dokumentet setningen står, sier han:

– Du må nesten spørre rådmannen om hvorfor han har trukket grunneieren inn i det.

– Men er det ikke naturlig at du som ordfører har er mening om hvorfor grunneier Treschow trekkes inn?

– Nei, det er vel ikke noe gærent i at det står nevnt? Hadde jeg vært grunneier hadde jeg sett det som rasjonelt å være eier i en kommune mindre.

Treschows mann: Knut Malmquist, daglig leder i Fritzøe Skoger, er svært lite interessert i å kommentere saken overfor ØP. Arkivfoto

Treschows mann: Knut Malmquist, daglig leder i Fritzøe Skoger, er svært lite interessert i å kommentere saken overfor ØP. Arkivfoto

Henviser til ordfører

Rådmann Jan Sæthre i Siljan avviser at Fritzøe Skoger spiller en rolle i saken.

– Initiativet kommer fra Siljan kommune, men jeg har forstått det slik at Fritzøe Skoger synes det er et interessant forslag.

Sæthre henviser tilbake til ordfører Sølverød og forteller at det er han som har hatt kontakt med Fritzøe Skoger og også deltatt i møte med dem.

«Hemmelig» møte med Fritzøe Skoger

Vil ikke til Telemark: Reidun Bjønnes (80) er den eneste innbyggeren på Mykle, og hun vil ikke bli telemarking. Hun har tidligere uttalt til Laagendalsposten at hun synes "det er rart at ordføreren i Siljan ikke har noe annet å rote med enn dette her." (Foto: Laagendalsposten)

Vil ikke til Telemark: Reidun Bjønnes (80) er den eneste innbyggeren på Mykle, og hun vil ikke bli telemarking. Hun har tidligere uttalt til Laagendalsposten at hun synes "det er rart at ordføreren i Siljan ikke har noe annet å rote med enn dette her." (Foto: Laagendalsposten)

Ordfører Kjell Abraham Sølverød i Siljan vil verken fortelle hvem han har møtt i Fritzøe Skoger eller hvor de møttes.

Etter at rådmann Jan Sæthre i Siljan opplyste til ØP at ordfører Sølverød hadde vært i møte med Fritzøe Skoger om eventuell grensejustering, måtte ordføreren intervjues én gang til.

– Jeg bekrefter at jeg har hatt kontakt med dem (Fritzøe Skoger, journ.anm.), men ikke veldig mye mer enn det. Fritzøe Skoger gir klart uttrykk for at de gjerne vil ha en kommune mindre å forholde seg til, men at de ikke ønsker å være aktiv i denne prosessen, sier Sølverød.

– Rådmannen sier du har vært i møte med Fritzøe Skoger. Hvor skjedde møtet?

– Det ønsker jeg ikke å si, men det er ikke uvanlig å ha kontakt med en stor grunneier.

– Er det skrevet referat?

– Nei, det var et uformelt møte.

– Hvem deltok på møtet?

–Det vil jeg ikke si noe om. Det er kommunen som er aktiv i dette. Fritzøe Skoger ønsker ikke å være aktiv.

– Er det slik avtalen er; at kommunen skal være aktiv mens Fritzøe Skoger holder seg i bakgrunnen?

– Det er kommunens initiativ. Jeg har snakket med Malmquist for å få opplysninger.

– Jeg spør igjen. Er det slik avtalen er; at kommunen skal være aktiv mens Fritzøe Skoger holder seg i bakgrunnen?

– Fritzøe ønsker ikke å være aktiv i saken, nei, sier Sølverød.

FRITZØE SKOGER

Er en av landets aller største privateide skogeiendommer.

Eies av Michael Stang Treschow. Han overtok eiendommen fra sin mor, Mille-Marie Treschow, i fjor.

Består av 615 kvadratkilometer i Larvik, Lardal, Siljan, Porsgrunn, Kongsberg og Andebu.

Har hovedkontor i Siljan.

Kilde: Fritzoe-skoger.no, Brreg.no

Artikkeltags