Samtlige brannvesen i Norge har fått en omfattende redningspakke til bruk ved utrykninger til ulykker i vann.

Fram til nå har mange måttet vente 40 minutter eller mer på hjelp fra nærmeste brannvesen som har egne dykkere. De nye redningspakkene skal redusere ventetiden, og det øker sjansen for å redde liv betydelig.

Det er brannvesenet som er ansvarlige for å bistå ved ulykker i vann. Men stor underkapasitet har lenge vært et problem for landets mange brannvesen.

– Fram til nå er det kun 16 av landets 280 brannvesen som har hatt redningsdykkere. De nye redningspakkene gjør hvert lokale brannvesen i stand til å reagere umiddelbart ved melding om hendelser i vann, sier Dag Botnen som er prosjektleder for «Det store brannløftet» som Gjensidigestiftelsen står bak.

Omfattende pakker

Badegjester over hele landet kan gå sommeren litt tryggere i møte. Alle brannvesen i landet har fått alt nødvendig utstyr for innsats de første kritiske minuttene ved en hendelse i vann.

Dette inkluderer oppblåsbare farkoster for å kunne ta seg ut til åstedet, liner, bekledning til mannskapene, søkestenger med kamera og krok for opphenting av personer under vann. Tiltaket har kostet nær 30 millioner kroner etter som hver redningspakke har en prislapp på 100.000 kroner. I tillegg har 40 brannvesen mottatt utvidet materiellpakker som er enda dyrere.

 

– Parallelt med den økonomiske støtten er det utdannet regionalt ansvarlige instruktører som har ansvaret for å lære opp alle mannskaper i sin region. Disse er nå godt i gang med å utdanne mannskapene slik at de skal kjenne og kunne håndtere det nye utstyret, og sikre et positivt utfall av en redningsaksjon i vann, uttaler Dag Botnen.

Båttrafikk

Det er særlig langs kysten og spesielt i sommerferietiden risikoen for ulykker i vann øker. Mange ferierer langs norskekysten, og innbyggertallet eksploderer på mange populære steder. I tillegg kommer massiv båttrafikk og folk som besøker strendene.

– Brannvesen med redningsdykkertjeneste er basert på størrelsen på brannvesenet, ikke den reelle risikoen for drukning. For eksempel er risikoen større i Tønsberg og Sandefjord enn i Drammen, men disse stedene er ikke store nok til å drifte egne redningsdykkertjenester, forklarer Botnen.

– Det tar 50 minutter for redningsdykkere å kjøre fra Drammen til Vrengenbroa på Tjøme, 40 minutter hvis helikopter er tilgjengelig. Det er for lang responstid. De nye redningspakkene reduserer følgelig responstiden og øker sannsynligheten for å redde liv, påpeker Dag Botnen.

DET STORE BRANNLØFTET

  • «Det store brannløftet» finansieres i sin helhet av Gjensidigestiftelsen. Det er Norges største stiftelse, og samtidig største eier i Gjensidige Forsikring ASA med 62,24 prosent av aksjene.
  • Stiftelsen jobber for å skape et tryggere Norge gjennom å gi økonomisk støtte til ulike prosjekter innen trygghet og helse. Siden 2007 har stiftelsen delt ut over 1,4 milliarder til ca 5.200 prosjekter.
  • Brannvesenet i Norge drives av landets 428 kommuner, og består av om lag 12.500 branntjenestemenn fordelt på rundt 300 brannvesen.
  • Av disse er 3.500 heltidsansatte i kommunene som har brannvernarbeid som sitt yrke. I tillegg er ca 9.000 deltidsansatte. Disse har et annet yrke og er brannmannskap på deltid.
  • I forbindelse med 200-årsjubileet til Gjensidige Forsikring i fjor, gav selskapets største eier Gjensidigestiftelsen folkegaven «Det store brannløftet» til en samlet verdi på 350 millioner kroner. Målet er å sikre en ytterligere styrking av brannvesenet på fire satsingsområder: materiell, brannforebyggende tiltak, kompetanseheving og forskning og utvikling.  I fjor delte stiftelsen ut 36 nye brannbiler til en samlet verdi på 190 millioner kroner. (ANB)