Krem står for Kreativitet og mangfoldig arbeidsliv.

Det er et senter som skal prøve å få arbeidsledige, sykmeldte, uføretrygdete, sosialklienter eller attførte tilbake i arbeidslivet. I det litt over ene året Krem har eksistert har 108 mennesker vært innom senteret.

TILBAKE I JOBB

Senteret har hjulpet 30 personer tilbake i jobb. De har i tillegg hjulpet 30 til utdanning, attføring eller hospitering. Dessuten har det vært åtte nyetableringer i kjølvannet av Krem og 26 er med i en såkalt regnbueprosess.

10 av disse menneskene har foreløpig ikke fått noen positiv endring i sin tilværelse, og fire har droppet ut.

- 94 er formidlet tilbake i positiv og meningsfull aktivitet. Vi synes dette i hovedsak er gode resultater, sier Hilde Dalen i Krem.

BROBYGGER

Krem er en brobygger mellom næringslivet, offentlig forvaltning og enkeltpersoner.

- Vi er et uavhengig senter drevet av mennesker som vet hva det vil si å stange hodet i veggen. Nå finner vi mening i hverdagen ved å hjelpe andre i samme situasjon ut av uføret og tilbake i aktiv deltakelse i samfunnsnyttig arbeid, sier Hilde Dalen.

Senteret holder til i et gammelt hus Snipetorp, der Dalene selv har bodd. De legger vekt på å ikke være eller likne på en offentlig institusjon.

SUKSESS

- Vi skal bygge videre på en suksessfylt drift i det første året, og synes vi har grunn til å feire oss selv på ett-årsdagen, sier hun.

Krem er en kreativ og nyskapende arena for mennesker i forandring. Ifølge Dalen er det et ressurssenter for mangfoldige og annerledes ideer og muligheter med vekt på ulike prosjekter.

- Vi skal være en trygg og tilpasset lærings-, vekst- og mestringsplass for mennesker som ønsker endring, utvikling og meningsfull aktivitet.

- Her kan man få hjelp til å finne igjen drømmene sine, fastsette egne mål, utvikle handlingsplaner og få oppfølging og hjelp i selve gjennomføringen, sier Dalen.

- Vi tror ikke at de som har lavt selvbilde og står utenfor arbeidslivet gjør det fordi de er late eller velger å være det, framholder hun.

PØLSEFEST

Krem i Skien feiret seg selv med pølsefest og mange gjester utenfor lokalene i gata i Snipetorp.

En av dem som spiste grillpølser og som gratulerte Krem var stortingsrepresentant Karin Andersen (SV), som er leder i Stortingets arbeids- og sosialkomite. I tillegg var det gjester fra blant annet NAV, LO Telemark, Velferdsalliansen og fattigdomsforsker Karin Gustavsen Tvetene ved siden av flere andre samfunnsforskere og ordfører Rolf Erling Andersen i Skien.

Krem fikk mange blomster og rosende ord for sitt arbeid. De offentlige representantene mente etaten nå måtte snakke et nytt språk.

IKKE STØTTE

Krem i Skien har drevet det første året uten offentlig støtte.

- Det var helt bevisst. Vi takket nei til driftsstøtte. Vi ville drive et år på egen hånd for å se hva vi kunne få til. Men nå kommer vil til å søke om driftsstøtte, sier Dalen.

Krem tilbyr kurs, foredrag, støtte til næringslivet blant annet i hvordan utvikle og øke kreativiteten, øke trivselen og tilstedeværelsen på jobb for å motvirke og forebygge utbrenthet. I tillegg arbeider de med å øke motivasjonen, få til bedre kommunikasjon og fremme samhørigheten og samhandlingen internt i bedriften.