– Vårt mål er at det skal være enklest mulig å betale riktig skatt. Digitaliseringen av selvangivelsen er et godt eksempel på det, sier kommunikasjonsdirektør Mariken Holter i Skatteetaten til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Ditt ansvar

Store deler av selvangivelsen er foråndsutfylt, men den er ikke ferdigutfylt. Det er du som har ansvaret for å sjekke at opplsyningene i selvangivelsen stemmer, og at du får alle fradragene du har rett på.

Les også: Tabbe i selvangivelsen berører godt over hundre tusen

– Digitaliseringen av selvangivelsen er et godt eksempel på det. Så fremt du ikke har endringer, trenger du ikke å levere den. Digitaliseringen har også gjort veiledningsarbeidet langt enklere. Vi jobber hele tiden med å effektivisere og forenkle våre tjenester, forteller Holter.

På skatteetaten.no finnes det en rekke oppdaterte veiledere og kalkulatorer, blant annet på reisefradrag og pendling. På samme sted finner du også en veiviser som steg for steg guider deg gjennom selvangivelsen.

Steg for steg

Veiviseren gir deg hjelp og informasjon om hvordan du steg for steg kan gå gjennom selvangivelsen.

Her finner du veiviseren til selvangivelsen

Fradragsveilederen

Skatteetaten har laget en fradragsveileder på skatteetaten.no som gjør det lettere å få oversikt over noen av de vanligste utgiftene man kan trekke fra på skatten. Du svarer på noen spørsmål og får opp en liste med fradrag du kan ha krav på.

Her finner du fradragsveilederen

Pendlerveiviser

I skattemessig forstand er det mange vilkår som må være oppfylt for at Skatteetaten skal kalle deg pendler.

I pendlerveiviseren svarer du på noen enkle spørsmål. Du får vite om du er pendler, hva som er de vanligste fradragene du kan ha krav på, hva som er dokumentasjonskravene og hvordan du fyller ut selvangivelsen. 

Her finner du pendlerveiviseren

Reisefradrag

Med reisefradragskalkulatoren kan du beregne hvor mye du eventuelt kan få trukket fra på skatten for reiser mellom hjem og jobb. Uavhengig av hvordan du reiser til jobb, kan du få  fradraget for reisen.

Dette gjelder uansett om du kjører selv, sitter på med andre, har firmabil eller kjører kollektivt. Reiseavstanden beregnes ut fra korteste strekning langs bilvei eller med rutegående transport, bortsett fra fly.

Nytt i år er at bunnbeløpet økes til kr 16 000. Det er innført en øvre grense på 75 000 km (kr 92 500). Du kan dermed få et maksimalt fradrag på kr 77 500 etter at bunnbeløpet er trukket fra.

Her finner du reisefradragskalkulatoren