Du kan tape mye på å slurve med selvangivelsen

Det kan være lønnsomt å studere selvangivelsen med lupe før den leveres. Dersom du ikke sjekker om alle fradrag er med, risikerer du å betale for mye skatt. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Det kan være lønnsomt å studere selvangivelsen med lupe før den leveres. Dersom du ikke sjekker om alle fradrag er med, risikerer du å betale for mye skatt. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Er alle fradragene med på selvangivelsen? Sjekk ekspertrådene.

DEL

Natt til torsdag 31. mars, ble selvangivelsen tilgjengelig på Altinn.

Om lag 3,7 millioner nordmenn som har registrert seg som e-bruker, kan nå sjekke om de må betale restskatt, eller om de får penger igjen på skatten.

Mange skattytere gidder ikke å ta seg bryet med å sjekke om opplysningene i selvangivelsen er korrekte. Det kan koste dem dyrt, advarer advokat i Per-Ole Hegdahl i Regnskap Norge.

– Staten ikke gir bort penger, like lite som at skattytere «får» penger gjennom skatteoppgjøret. Regnskap Norge anbefaler alle om å se på selvangivelsen som et komplisert «oppgjør» fra en leverandør, der du får en form for avregning med masse opplysninger, sier Hegdahl til Nettavisen.

– Du overlater ikke til leverandøren å sjekke om oppgjøret er korrekt, og det samme bør gjelde for selvangivelsen. Du bør så avgjort undersøke om dine inntekter, fradrag og formuesfastsettelser er korrekt, fortsetter han.

– Risikerer å betale for mye skatt
Skatteetaten oppfordrer også alle om å sjekke selvangivelsen nøye.

– Det er viktig å være klar over at selvangivelsen ikke er ferdig utfylt. Den er forhåndsutfylt. Det er flere fradrag som ikke føres opp, og det kan være feil i de innrapporterte opplysningene. Derfor er det viktig at alle sjekker selvangivelsen sin nøye. Hvis ikke risikerer man å betale for mye skatt, sier skattedirektør Hans Christian Holte til NTB.

I fjor var det 870.000 lønnstakere og pensjonister som faktisk gjorde endringer i sin selvangivelse. De fleste føyde til fradrag eller korrigerte gale opplysninger.

Advokat i Per-Ole Hegdahl i Regnskap Norge.

Advokat i Per-Ole Hegdahl i Regnskap Norge. Foto:

– Penger igjen er ikke en gave
Regnskap Norges erfaringer er at de som får skatteoppgjør som viser at de skylder penger, sjekker bedre enn de som har penger til gode.

– Det skyldes at mange som får penger tilbake på skatten, ser på dette som en gave. Det er feil. Utbetaling, eller tilgodehavende, viser kun at du har trukket for mye skatt gjennom året, og det er derfor like viktig at dette skatteoppgjøret kontrolleres. Oppfordringen blir: Sjekk selvangivelsen nøye! sier Hegdahl.

Selvangivelsen 2016 (for skatteåret 2015)

*Tilgjengelig på nett fra 31. mars.

* Alle som er registrert som e-bruker hos skatteetaten, kan logge seg inn på Altinn.no og se selvangivelsen digitalt.

* I år er det også mulig å sjekke selvangivelsen på Altinns nye app.

* Endringer i selvangivelsen må gjøres innen 30. april, som er leveringsfristen for lønnstakere og pensjonister. Endringer kan ikke gjøres i appen.

* For næringsdrivende er fristen for endringer og innlevering 31. mai.

* Fra 22. juni til 12. oktober får folk beskjed enten på SMS eller epost om at skatteoppgjøret er tilgjengelig.

Hegdahl har følgende skattetips til lønnsmottakere:


Få oversikt over økonomien

Selvangivelsestidspunktet er en god anledninger til å få god oversikt over egen økonomi. Er du nødt til å investere i nytt tak eller i ny bil, eller har store planer om å kjøpe båt eller andre formuesobjekter, kan det være fornuftig å lage en plan for hvordan du skal klare å håndtere disse merutgiftene.

Tar du opp mer lån for å finansiere kostnader, kan det være fornuftig å endre forskuddstrekket slik at økt rentefradrag blir hensyntatt. Høyere lån med økte renteutgifter gir også økt skattemessig fradrag som gir redusert behov for forskuddstrekk. I resultat innebærer det at du får mer utbetalt som lønn etter skatt. Men, pass på så forskuddstrekket ikke blir mindre enn det du plikter å betale, i motsatt fall kan du få restskatt hvilket sjeldent er noen hyggelig overraskelse.

Viktige poster:


*Pass og stell av barn
Har du hatt utgifter til pass av barn som er yngre enn 12 år i inntektsåret, kan du få fradrag for inntil 25.000 kroner for ett barn og 15.000 for hvert barn du eventuelt har i tillegg. 3 barn gir med andre ord rett til fradrag på inntil 55.000 kroner forutsatt at du har hatt tilsvarende kostnader og kan dokumentere disse. Har du barn som er 12 år eller eldre og som har særskilt behov for omsorg og pleie, kan du få fradrag for dette også innenfor de samme nevnte beløpsgrenser.

*Arbeidsreiser
De fleste som bor i nærheten av arbeidsstedet, kan ikke kreve fradrag for reiseutgifter mellom hjem og arbeidssted. Men, dersom de årlige reisekostnadene overstiger 16.000 kroner, kan du kreve fradrag for det overskytende. Reiseutgifter i forbindelse med arbeid er fradragsberettigede med maksimalt 76.500 kroner for 2015, men husk å trekke fra bunnfradraget på 16.000 kroner. Maks fradragsbeløp blir derfor 60.500 kroner (kr 76 500 – kr 16 000 = kr 60 500). Har du hatt store reiseutgifter, pass på at du får sjekket at de er med.

*Fagforeningskontingent
Betalt fagforeningskontingent gir rett til fradrag med inntil 3850 kroner per år. Summen er normalt forhåndsutfylt i selvangivelsen, men dette er også et forhold det er smart å sjekke at har kommet med slik at du ikke betaler mer skatt enn du må.

*Aksjer
Hva gjelder eventuelle aksjetap eller gevinster er denne posten også forhåndsutfylt med netto aksjetap eller gevinst fra norske aksjeselskaper og utenlandske selskaper som er registrert på Oslo Børs, slik det fremgår av RF-1088 «Aksjeoppgaven». Men her er det viktig å sjekke at antallet aksjer er riktig registrert, og at inngangsverdiene (kjøpesummen) for aksjene er korrekt. Differansen mellom kjøpesum og senere salgspris er bestemmende for eventuell skattepliktig aksjegevinst eller fradragsberettiget aksjetap. Så selv om inngangsverdiene på aksjene synes lite viktig å kontrollere nå, har de stor betydning i forbindelse med et senere salg.

*Pengegaver til frivillige organisasjoner
Pengegaver til frivillige organisasjoner gir også rett på fradrag med inntil 20.000 kroner per år. Pengegaven må være på minimum 500 kroner for at det skal gi rett til fradrag. Er pengegaven av en eller annen grunn ikke kommet med på skatteoppgjøret, må du kontakte organisasjonen du har gitt penger til å be den om å innrapportere gaven.

*Fordeling av renter mellom ektefeller
Ektefeller som er gift, kan fritt fordele renteinntekter og renteutgifter mellom seg. Dersom nettoinntekten (alminnelig inntekt) til den som har lavest inntekt er under 50.400 kroner, vil det lønne seg å overføre eventuelle rentefradrag til den som tjener mest. I beste fall kan overføring av rentefradrag gi hele 13.608 kroner i redusert skatt for ektefellene.

*BSU
Til og med det året du fyller 33 år kan du benytte deg av boligsparing for ungdom (BSU). Dette er på mange måter en gavepakke fra staten. Ordningen åpner for at du kan spare maks 25.000 kroner i året, og få 20 prosent av spart beløp til fradrag i skatten. I praksis innebærer ordningen av staten gir deg 5000 kroner for å spare 25.000 kroner. Bedre blir det nesten ikke. Fra og med 2016 er maks sparebeløp 300.000 kroner. Har du benyttet deg av ordningen, sjekk at 20 prosent av spart beløp har kommet til fradrag i skatten. Hvis fradraget ikke er medtatt i selvangivelsen, må du tilskrive banken din å be dem om å sende en melding til Skatteetaten slik at fradraget kommer med på skatteoppgjøret.

*Ved tvil om en inntekts-, utgifts- eller formuespost
Skattyter kan da enten søke råd ved å henvende seg til Skatteetaten, ta kontakte med en skatteadvokat, eller søke råd hos en autorisert regnskapsfører. Om Skatteetaten er i tvil, vil de normalt tolke regelverket i favør av det som gir høyest proveny til staten. De to andre rådgiverne vil i større grad være opptatt av å bidra til at skattyter kommer best mulig ut.

*Generelt
Husk at for alle utgifter som er fradragsberettigede, betaler staten 27 prosent av regningen for inntektsåret 2015, gjennom redusert skatt på det beregningsgrunnlaget som heter alminnelig inntekt (netto inntekten). Vårt råd er derfor å sjekke at alle inntekter er med, og ikke minst at alle utgifter kommer til fradrag på korrekt måte. I motsatt fall risikerer du å bli beskattet for en for høy inntekt og derigjennom betale for mye i skatt.

Merk også at skatteetaten har gode og oversiktlige hjemmesider der du kan finne masse informasjon. Av nyttige hjelpemidler på www.skatteetaten.nokan blant annet nevnes «boligkalkulatoren», som kan benyttes for å sjekke at ligningsverdien på boligen din er korrekt, samt «fradragsveilederen» som gir god informasjon om ulike fradrag du kan ha krav på.

Slik retter du feil

Selvangivelsen kan både leveres på papir og elektronisk.

Dersom du skal gjøre endringer, er det naturlig nok litt forskjellige fremgangsmåter avhengig av hvordan du skal levere.

Hvis du ikke vet hvilken post i selvangivelsen eventuelle endringer skal henføres til, finner du dette på skatteetatens hjemmesider under «Finn post i selvangivelsen».

Nett:
Skal du endre eller tilføye noe i Altinn, kan du enten trykke direkte på posten eller trykke på «Endre» til høyre. Da kommer du inn på posten, og får også opp underpostene. Det er også mulig å legge til poster.

Inne på posten kan du trykke på «Endre», og du får opp et felt som du kan skrive inn riktig tall i. Det riktige tallet vil dermed komme opp under kolonnen «Rettet til».

Når du mener at alle tall stemmer, klikker du på «Start innsending». Husk også at du kan endre og levere selvangivelsen flere ganger før den endelige fristen 30. april. Det er den sist innleverte selvangivelsen som gjelder.

Du har også mulighet til å legge ved vedlegg når du leverer elektronisk. Dette gjøres ved å trykke på fanen «Vedlegg», når du er inne på selvangivelsen din.

OBS! Alle næringsdrivende må levere elektronisk fra og med i år.

Papir:
På papir setter du rett og slett en strek over det forhåndsutfylte tallet, og fører opp det riktige beløp i kolonnen «rettet til».

Hvis det er inntekt, fradrag, formue eller gjeld som ikke er forhåndsutfylt, fyller du inn dette under posten «Beløp som ikke er forhåndsutfylt». Her må du også finne hvilket nummer den aktuelle posten har, se Finn post.

Selvangivelsen kan sendes til denne adressen:
Skatteetaten
Postboks 4305
8608 Mo i Rana

Dersom du leverer selvangivelsen på papir, får du skatteoppgjøret i august. Leverer du derimot elektronisk, får de fleste skatteoppgjøret allerede 22. juli.

Et siste tips fra Hegdahl:
Dersom du er veldig i tvil om en inntekt er skattepliktig, og derfor unnlater å føre den opp. Eller motsatt, veldig i tvil om et fradrag, men velger å føre det inn:

– Gi opplysninger om din berettigede tvil til Skatteetaten. I motsatt fall risikerer du at Skatteetaten er uenig med deg om forståelsen av reglene, og at de i verste fall sanksjonerer det de mener er feil, med tilleggsskatt.

Artikkeltags