Selger ut til Posten Norge

Artikkelen er over 12 år gammel

SKIEN: De to transportørene Ragnar Blomquist og Lasse Andersen, begge fra Grenland, selger ut deler av sitt livsverk. Posten Norge er kjøper.

DEL

Det skjer store forandringer på eiersiden i lokale transport- og spedisjonsfirmaer. Ragnar Blomquist har solgt sitt nesten heleide Blomquist Transport og Spedisjon AS til Posten Norge. Selskapet transporterer stykkgods mellom Norge og kontinentet med innleide biler fra det tidligere søsterselskapet Blomquist Bulk Cargo AS. Ragnar Blomquist eier dette cargoselskapet 60 prosent via sitt heleide Blomquist Holding AS.

- Vi fikk et tilbud på aksjene som det ikke var mulig å si nei til, forklarer han. På spørsmål hvor mye han fikk betalt henvises TA til neste års ligning. Men både selger og kjøper skal være godt fornøyd.

GODT FORNØYD

Blomquist Transport & Spedisjon AS ble etablert for syv år siden. I fjor omsatte selskapet for 66,5 millioner kroner og satt tilbake med 3,2 millioner kroner før skatt. Det er ikke hevet utbytte fra bedriften.

Ragnar Blomquist er godt fornøyd med de syv driftsårene, men selger blant annet fordi det ville koste betydelig å henge med i utviklingen.

- Vi skal fortsatt stille biler og mannskap til disposisjon for Posten Norge, forteller han. Hovedselskapet Blomquist Bulk Cargo AS, som omfatter 120 biler hadde i 2005 driftsinntekter på 115 millioner kroner og tjente snaue en million kroner før skatt.

SELGER OGSÅ UT

Det er også Posten Norge som gjennom sitt heleide Box Solutions AS som nå kjøper Grenland Transport & Industriservice AS (GTI) fra Lasse Andersen og Odd Nerli, hver med halvparten av aksjene. GTI har landtransport av sjøcontainere som sin hovedaktivitet og tilbyr i tillegg stykkgodsforsendelser, partilast og terminal/lagertjenester.

Posten Norge har de siste årene kjøpt opp en rekke transportselskaper i Norge og omsetter i dag for over ti milliarder kroner. Datterselskapet Box Solutions har en meget sterk posisjon innenfor landtransport av sjøcontainere i Oslo regionen. Daglig leder Lasse Andersen i GTI sier han så farene som lå i konkurransebildet og valgte derfor sammen med sin partner Odd Nerli å selge.

- GTI blir heretter del av et større nettverk som gir oss et bedre utgangspunkt for å møte markedets fremtidskrav, mener Andersen. Selskapet er seks år gammelt og har vokst fra fire til 25 biler som tas inn på leasing. Omsetningen var i 2005 på 27,3 millioner kroner med et underskudd på 234 000 kroner. Selskapet har 27 ansatte sjåfører.

- HAR IKKE VISST NOE

Hovedtillitsvalgt Jan Helge Bokn i GTI sier han ikke visste om salget før onsdag i forrige uke. Han mener det ville vært ønskelig om de ansatte hadde blitt trukket med i beslutningsprosessen.

- Vi er nå kjent med at eierne av GTI i ett år har forhandlet med Posten Norge og vi har ikke visst noe som helst.. Det er ikke bra, sier Bokn.

For halvannet måned siden organiserte sjåførene seg og etablerte sin lokale transportklubb for å forhandle frem en tariffavtale. En slik avtale vil de kreve med de nye eierne. Foreløpig har ikke Bokn noen sterke synspunkter på salget.

- Vi vet for lite, men skal nå i samtaler med ledelsen i GTI for å høre hva overdragelsen innebærer, sier han.

Artikkeltags