Hendelsen fant sted søndag morgen omkring 05.15.

- Jeg lå og sov da jeg plutselig hørte et smell. Først hørte jeg greinene komme, deretter ristet hele huset, beretter Leif G. Hagen.

Han bor i Løvenskioldsgate 12 i Porsgrunn sentrum sammen med samboer Laila Fredriksen.

Huset ble ikke skadet innvendig.

SJOKKERT

Det var naboens omtrent 30 meter høye blodbøk som kollapset. Én av tre sammenvokste stammer brakk av og falt over i huset.

- Det var et sjokk for oss, forteller Kristin Støren i Løvenskioldsgate 10. Hun er nabo til Hagen og har treet på sin tomt.

- For en del år siden var det en tredoktor her, og bygartneren i Porsgrunn har omtalt treet som bevaringsverdig. Det er ubehagelig å tenke på at jeg har tre barn som har lekt ved treet på dagtid. Hva som kunne ha skjedd om treet hadde falt på dagtid orker jeg ikke å spekulere på.

Bøken skal være omtrent 80 år gammel og ble plantet den gang huset i Løvenskioldgate ble bygget.

Det skal ha vært relativt vindstille da treet knakk sammen.

SEKS TONN

Da TA kom på stedet søndag ettermiddag var en heisekran i ferd med å løfte treet av huset. En mann utstyrt med motorsag var også på plass.

- Går alt etter planen skal vi få hele treet ned i løpet av dagen, mente Espen Paulsen i firmaet Trefeller'n i Skien.

Det var tydelig å se at stammen hadde råtnet opp innenfra, mens de friske delene av treet lå ytterst på stammen.

Trefeller Paulsen anslår vekten av stammen som falt til seks tonn.

ALLTID EN FARE

- Dette har skjedd på grunn av langvarig svekkelse, en kløft har utviklet seg på grunn av inngrodd bark. En kunne nok ha forhindret dette om en tidligere hadde tatt en vaier omkring trestammen.

- Er det ofte slike hendelser inntreffer?

- Nei, det kan jeg ikke si. Det er i alle fall to år siden vårt firmaet måtte rydde opp etter en slik episode. Men generelt må en jo si at høye trær i urbane strøk kan utgjøre en fare.