– Hun er villig til å ta saken til Strasbourg om det er det som må til, sier Katarzyna Jachimowicz sin pressetalsmann, Magnar Kleiven, til TA. Kleiven er også generalsekretær for Norges Kristelige Legeforening (NKLF) som gir den polske legen full støtte i saken.

Varsel om sparken

Den polske og katolske legen Jachimowicz, begynte i jobben som fastlege i Sauherad i 2011. Hennes reservasjon mot å sette inn spiral var på dette tidspunktet ikke noe problem.

Endringene i abortforskriften og fastlegeforskriften endret for noen år tilbake fastlegene og kommunenes ansvar for abortsøkende kvinner, og i januar 2015 fikk Jachimowicz et varsel om oppsigelse dersom hun ikke var villig til å sette inn spiral på de kvinnene som ønsket det. Legenes henvisningplikt til abort falt bort i det nye regelverket.

– Jeg opplevde det som et angrep på min integritet, og jeg bestemte meg for ikke å gå frivillig, sa Jachimowicz på et medlemsmøte i NKLF 27. februar, ifølge idag.no.

Kjører saken

I første omgang fikk den polske legen advokatstøtte gjennom Den norske legeforening. Advokaten kom ingen vei med Sauherad og Jachimowicz rigger seg nå til for å ta Sauherad kommune til retten.

NKLF har bidratt med å skaffe midler til en såkalt prosessrisikovurdering foretatt av advokat Håkon Bleken. Risikovurderingen kostet 125 000 kroner. En sum samlet inn fra medlemmene i NKLF og noen andre.

– Bleken har gått igjennom andre saker i europeisk sammenheng som tar for seg samvittighetsfrihet. Konklusjonen hans er at hun har en veldig god sak, sier Magnar Kleiven.

Innsamling

Det eneste som gjenstår før saken havner i retten er finansieringen. En tapt sak kan koste Jachimowicz fra 200 000–400 000 kroner. Ifølge Kleiven, bidrar Den Norske legeforening med 75 000 kroner. De resterende pengene må samles inn.

– Vi har et generalforsamlingsvedtak på at NKLFs syn er at menneseklivet og menneskeverdet starter ved unnfangelsen og skal beskyttes fra denne unnfangelsen og til en naturlig død. Slik det er nå er hun selv ansvarlig for saken, men vi i NKLF ønsker å bidra for å skape et nettverk til å samle inn pengene som trengs og gi henne full moralsk støtte på veien, sier Kleiven.

Siden våren 2015 har Jachimowicz hatt permisjon fra jobben i Sauherad. Permisjonen tar slutt i april og til sommeren er oppsigelsestiden over.

– Ga henne et tilbud

KS-advokat Frode Lauareid representerer Sauherad og uttaler seg på vegne av kommunen.

– Slik vi forstår det er det en absolutt plikt for alle leger å sette inn spiral. Når hun ikke vil gjøre det foreligger det et avtalebrudd, sier advokaten og legger til:

– Kommunen kommer til å legge ned påstand om full frifinnelse dersom det blir rettsak.

Reservasjonsretten har tidligere skapt bølger i Telemark. I 2014 sa fastlegene Dag Sele og Ole-André Skalstad opp jobben ved Bø legesenter da det ikke lenger var mulig å reservere seg mot å sette inn spiral.