Nå har de funnet årsaken til at veien raste ut

Årsaken til kollapsen av veilegemet på fylkesvei 38 ved Holtane i Sannidal onsdag, var et gammelt stålrør som hadde rustet opp slik at veidekket sank med omkring en meter.