Stadig flere sykler - én million registret i Grenland

SKIEN: I løpet av to år er det registrert én million syklende i Grenland. Og det blir stadig flere av dem. - Jeg sykler også om vinteren. Det går fint så lenge en har investert i piggdekk.

DEL

Syklist Kasper Borgeraas (19) uttaler seg. Han sykler hver dag til jobben i Skien sentrum, fra Gimsøy.

Møter med gående og bilister

- Jeg sykler hele året, sier Kasper Borgeraas. - Men om vinteren er det sikrest å benytte piggdekk, begge mine hjul har det.

Han bruker elsykkel.

- Er det ikke kaldt på sykkelen vinterstid?

- Nei, ikke om en kler seg fornuftig.

- Hva i møte med bilister og gående, konflikter?

- Nei, det går som regel veldig fint. Jeg har vel blitt tutet på ved noen anledninger når jeg har krysset veien, men da har jeg ikke gått av sykkelen, som jeg vel strengt tatt bør gjøre.

Borgeraas mener at det å benytte sykkel i Skien og Porsgrunn er en effektiv måte å forflytte seg på.

I toppklassen

TA treffer Borgeraas ved Smieøya sykkeltellepunkt. Tavla der viste at det torsdag klokka 10.30 var registrert 79 syklister, dagen før var det samlede tallet 198.

Så langt i år viser tavla at 140 828 syklister har passert.

I sykkelindeksen er Smieøya sykkeltellepunkt nest høyest når det gjelder "endring i trafikkmengde". I perioden 2017 til 2019 er det her registrert en økning på 44 prosent, bare sykkeltellepunktet på Bøle gjort det bedre - en økning på 49,7 prosent.

Størst tilbakegang har Bedriftsvegen sykkeltellepunkt med 28,7.

2,7 prosent bedre

Om den generelle økningen viser "Sykkelindeks Grenland", datert 3. oktober 2019, at endringen i trafikkmengden for antall syklende var på 2,7 prosent fra 2017 til 2019.

Snorre Hansen i Statens vegvesen bekrefter dette tallet, men uttaler samtidig:

- Ja, det stemmer, men usikkerheten er stor og dette gjenspeiles i konfidensintervallet som angir endring til å være et sted mellom -3,4 og 8,9 prosent.

- Hvor mange passeringer er det i praksis - altså antallet?

- I 2017 og 2018 har vi omtrent én million sykkelpasseringer til sammen i alle registreringspunktene i Grenland.

Endringen i trafikken fra 2018 til 2019 er 0,9 prosent.

Gledelig - men ikke fornøyd

Birgitte Finne Høifødt i Bypakke Grenland kommenterer saken slik:

- Det er gledelig at antall syklister øker i Grenland. Statens løpende reisevaneundersøkelser (RVU) for hele landet viser at andelen sykkelreiser har økt fra fire til seks prosent i Grenland fra 2014 til 2018. Det tilsvarer 50 prosent vekst i andelen sykkelreiser. Vi har sammen med Oslo den største prosentvise veksten av de ni største byområdene i Norge.

- Og det er du fornøyd med?

- Nei, vi kan ikke være tilfredse med det. Et hovedmål i bypakka er at andelen sykkelreiser skal øke til åtte prosent innen 2025. Med satsingen bypakka har på bygging av sykkelveier er det ikke urimelig å tenke at vi når det målet, kombinert med slik ting som sykkelfelt, nye gang- og sykkelveier, bedre vedlikehold, trafikksikkerhetstiltak og helt konkret det nye tilbudet som har vært en suksess i år: Utlån av elsykler på fem bibliotek i Grenland.


Artikkeltags