Skrev kontrakt for 122 millioner kroner

Hovden hytteservice AS og Statens vegvesen skrev i dag kontrakt for å bygge ny rv. 36 langs Seljordsvannet.