Ingen personer er pågrepet etter den eksplosive brannen på flyplassen natt til torsdag 29. september. Brannen startet i lokalene til Grenland flyklubb og spredte seg til klubblokalet og hangaren til Russian Warbirds of Norway. Klubben som setter i stand og flyr gamle russiske krigsfly mistet fire maskiner i brannen.

Flere politifolk fra Telemark er aktive i flymiljøet og brannen har derfor blitt etterforsket av politiet i Vestfold med bistand fra Kripos. Foreløpig har de ikke funnet brannårsaken.

Undersøkte bil

- Vi har gjort en rekke tekniske undersøkelser og foretatt seks vitneavhør, sier politiadvokat Jan Helge Palm ved Tønsberg politistasjon. Foreløpig har de ikke funnet brannårsaken.

Han bekrefter at politiet har gjort grundige undersøkelser av en bil som sto på utsiden av flyklubben. Både bilen og lokalet til Grenland flyklubb sto i brann da de første kom frem til brannstedet og bilen er derfor undersøkt for å finne ut om brannen startet her eller i bygget.

Det er også gjort søk med brannhund uten at dette har gitt noe gjennombrudd i etterforskingen.

- Vi venter på de tekniske rapportene for å se om de kan si noe mer om brannårsaken, sier Palm. Det skal foreløpig ikke være noe som tyder på at brannen var påsatt.

Nytt fly

Samtidig har Russian Warbirds of Norway startet arbeidet med å bygge opp klubben igjen. I helgen kjøpte de et nytt fly.

Flyet som nå får sin base på Geiteryggen er en Yakovlev Yak-52. To slike fly gikk tapt i brannen og flyet som nå er kjøpt er trolig det fineste av sitt slag i Norden.

- Vi måtte rett og slett hive oss rundt for å forhindre at det forsvant ut av landet, sier Terje Traaholt i Russian Warbirds. Det greide de og flyet kommer til Skien mot slutten av måneden.

Flyet har vært eid av en privatperson i Bergen og han vil fremedeles ha en eierandel i flyet sammen med Russian Warbirds sine Yak-piloter. Flyet har tidligere vært eiet av blant annet gitarist, vokalist og låtskriver David Gilmour i Pink Floyd. Tom Cruise har også en tur bak seg i flyet.

Båten ryker

De to flyene av typen Yak var fullforsikret, mens eierne av de to L-29 Delfin jagerflyene vil gå på store tap.

- Vi får kanskje ikke mer enn halvparten av det ett nytt fly vil koste, sier Traaholt. Han eide selv ett at de to jagerflyene.

Russian Warbirds har allerede startet jobben med å kartlegge markedet for brukte russiske jagerfly. Det finnes et stort miljø for dette i USA, men det kan også være fly til salgs i Europa.

Det mest aktuelle vil være å skaffe ett fly innenfor samme sjanger og type.

- Det haster litt. Utfordringen er at kompetanse innen dette er ferskvare. Traaholt kan ikke love at det vil gå raskt å skaffe nye jagerfly, men at det ville vært en fordel med tanke på å beholde serfitikater og andre papirer.

Flyene vil trolig være privat eiet slik som før, mens det tekniske og støtteapparatet skjer i regi av Russian Warbirds of Norway.

- Det er vel båt og hytte som får lide. Jeg hadde egentlig tenkt å kjøpe en større båt til sommeren, men det blir det neppe noe av nå, avslutter Traaholt.

Brannen den 29. september startet ved lokalene til Grenland flyklubb og spredte seg videre til Russian Warbirds. Det er Skien kommune som eier bygget, men klubben hadde brukt store ressurser på å oppgradere lokalene på dugnad. Foreløpig har ikke Russian Warbird fått tilbud om nye lokaler.