Rødt ser rødt på nynorskkutt

Artikkelen er over 7 år gammel

Ordfører Jon Pieter Flølo vil kutte ut nynorsk som skriftlig sidemål i bambleskolen. Han får han støtte av Bamble foreldreutvalg (BFU) ved Atle Sten Olsen, men partiet Rødt ser rødt på forslaget.

DEL

For et par uker siden sa Flølo at han ønsket å fjerne nynorsk som sidemål i ungdomsskolen og heller satse mer på lese- og skriveopplæringen. Nå støtter BFU-lederen Atle Sten Olsen ønsket til ordføreren. Også han vil erstatte nynorsk på ungdomstrinnet, og bruke frigjort tid til å styrke bokmålsundervisningen.

Skolesjef Jan Erik Norder er ikke fremmed for å gå inn på en forsøksordning med fritak fra skriftlig sidemål.

RØDT SER RØDT

Leder i Rødt Bamble, Ana López Taylor, slår gnister over forslaget fra ordføreren og utvalgslederen.

Hun sier at Rødt mener forslaget om å ta ut nynorsken er et «populistisk» trekk i FrPs politikk.

- Det er flere land som har to offentlige språk. Å ha flere språk for en nasjon er noe å være stolt av. Nynorsken er en del av kulturarven. Frp angriper med dette kulturarven i nasjonen Norge. Det er en skam for samfunnet og på denne måten føre en «krig» mot en del av vår kulturarv, sier Ana López Taylor.

IKKE NOE PROBLEM

Hun sier videre at det er ikke noe problem for barn eller ungdom å lære og beherske flere språk.

- Det er det motsatte som skjer, det styrker deres hjerne og læreevner. Språksentrene ligger i samme området av hjernen hvor matematikk ligger. Styrking av språk er også en styrke av de logiske strukturer som matematikk bygger på.

- Elever som ikke behersker sidemål kan bli tapere for å få jobb i kommune-, fylke- eller statsforvaltning som krever å beherske de to sidestilte språk i Norge, sier hun.

VIL FREMME FORSLAG

Ordfører Jon Pieter Flølo sier til TA at han vil fremme forslaget om å fjerne nynorsk som skriftlig sidemål i oppvekst- og kulturkomiteen

- Jeg har fått mye støtte for forslaget, både fra lærere og elever. Forslaget er ikke det samme som at eleven ikke skal få lese- og skriveundervisning i nynorsk. Jeg ønsker at de store ressursene vi bruker på nynorsk skriftlig før en eksamen skal brukes til mer undervisning i bokmål.

- Hva da med de som ikke kan nynorsk når det kreves i stillinger som blant annet i offentlig forvaltning i Telemark?

- Det byr ikke på store problemer. Får du en jobb for eksempel i Vinje som bruker nynorsk, tar det bare et par måneder, så sitter det. Lærer du nynorsk på skolen, er det helt glømt i løpet av ti år likevel, sier Flølo.

Artikkeltags