Verdensarven soper inn millioner

Øst-Telemarkens Brukseierforening hevet vannstanden i Tinnsjøen for Norsk Industriarbeidermuseum slik at NIA fikk Ammonia på slipp. Bidro til flomkatastrofen.

Øst-Telemarkens Brukseierforening hevet vannstanden i Tinnsjøen for Norsk Industriarbeidermuseum slik at NIA fikk Ammonia på slipp. Bidro til flomkatastrofen.

Artikkelen er over 4 år gammel

TELEMARK: Rjukan-Notodden industriarv får i år 31 millioner kroner av Riksantikvaren til ulike kulturminnetiltak.

DEL

Det melder Telemark fylkeskommune i en pressemelding mandag ettermiddag.

Totalt søkte Rjukan og Notodden om en samlet sum på 67 millioner kroner.

Verdensarvkoordinator, Alexander Ytterborg, er fornøyd med utellingen.

- Dette viser at det er høyt fokus og stor satsning på industriarven vår. Slike tildelinger bidrar til å løfte verdensarvområdet og Telemark, sier verdensarvkoordinatoren.

Han er veldig fornøyd med årets tildelinger, men ønsket seg mer til jernbanefergene.

- Jeg hadde også gjerne sett at istandsettingstiltakene på «Ammonia» og «Storegut», samt slippen på Tinnoset var tilgodesett med mer penger, sier Alexander Ytteborg i pressemeldingen.

Tildelingene er som følger:

- Verdensarvkoordinator – verdensarvråd, 1 250 000

- Company towns, 1 000 000

- Lienfoss med tømmerrenna, 4 500 000

- Istandsetting av tømmerrenna på strekningen Lienfoss

- Hyttebyen, og brua til Lienfoss kraftstasjon                    

- Mannheimen 5 000 000              

o   Istandsetting/restaurering

- Prosjekt sikring – synteseovn, 1 000 000             

- Skiltplan – skilting på Lienfoss, 260 000                                               

- Fredet bygg og anlegg i privat eie, flere bygninger, ca. 2 500 000

- Prosjekt undervisningsverktøy, avslag

- Mulighetsstudie verdensarvsenter, avslag        

- Tilleggssøknad verdensarvkoordinator, avslag                                                      

Tildelinger til Norsk Industriarbeidermuseum fra Riksantikvaren:                                       

Rjukanbanen

- Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) land, 765 000    

- Prosjekter på land, 6 027 876   

Fartøyvern        

- Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) vann, 2 000 000

- Storegut, 1 664 300       

- Ammonia, 2 242 500

    

Artikkeltags