Mørketiden brer seg også i Vestfjorddalen, der sola forsvinner helt på den kaldeste årstida.

UTEN SOL

Torget på Rjukan er uten sol i mer enn fem måneder i året. Det vil koste rundt seks millioner kroner å lyse opp et område ved torget. Sola skal reflekteres ned i byens sentrum ved hjelp av et speil som blir montert øverst i dalsiden. Glasspeilet skal bli på hele 100 kvadratmeter. Ideen om å sette opp et solspeil er hundre år gammel og ble først lansert av industrigründeren Sam Eyde.

PENGENE ER BEVILGET

Medregnet en arkitektkonkurranse for Rjukan torg, vil solspeilet koste seks millioner kroner. Det bekrefter rådmann Rune Lødøen i Tinn. Kommunen, fylkeskommunen og Husbanken har bevilget en million kroner hver til solspeilet. Rådmann Lødøen tror at også næringslivet vil bevilge penger til prosjektet. Kommunen vil søke Tinn Energi om en million kroner, og prosjektet vil trolig få en halv million kroner i statlige midler til stedsutvikling. Alt tyder på at solspeilet vil bli fullfinansiert, sier Lødøen. Byggingen er planlagt i 2012. Speilet skal stå ferdig i 2013, nøyaktig hundre år etter at ideen ble lansert av Eyde.

PROTESTERER

- Dette er uansvarlig bruk av kommunale og statlige penger, mener Per Håkon Wettre (68) fra Attrå. Han har startet en protestgruppe som har samlet inn 1300 underskrifter mot bygging av solspeilet, men aksjonen fortsetter på Facebook-gruppen «Vi som er mot solspeilet på Rjukan». Wettre peker på at det legges ned skoler i Tinn, og at den kommunale staben skal slankes kraftig. Kommunen har ikke råd til å bruke penger på denne måten, mener han.

- Jeg tror ikke dette blir noen turistmagnet, slik entusiastene forestiller seg. Et slikt speil vil jo være avhengig av sol, og om vinteren er det som kjent mye gråvær. Dessuten blir det bare en liten spot på torvet som blir lyst opp av dette speilet. Her hvor jeg bor, i Mårvikbogen, er sola borte i nitten dager gjennom vinteren. Det er ingen katastrofe, mener Wettre.

STOR INTERESSE

Rådmann Rune Lødøen i Tinn sier at han har stor respekt for at mange vil bruke penger på andre ting, men viser til at kommunestyret med 25 mot 4 stemmer har bevilget en million kroner til solspeilet. Det skjedde i møtet 4. november.

- I Tinn kommune har vi et budsjett på 600 millioner kroner. I den sammenheng blir den kommunale andelen på en million kroner nokså beskjeden. Vi tror dette vil styrke reiselivet i Tinn. Det har vært stor mediainteresse rundt dette prosjektet. Vi mener solspeilet også vil representere en inntektsside for lokalsamfunnet, sier rådmann Rune Lødøen.

VIRKER I ITALIA

TA har omtalt planene om et solspeil på Rjukan flere ganger tidligere. I januar 2007 var TAs journalist og fotograf på plass i den italienske byen Viganella. Der ble et solspeil satt i drift for å lyse opp torvet i en landsby med to hundre innbyggere. Den daværende prosjektlederen, Martin Andersen, var på plass for å se på prosjektet som fanget en hel verdens interesse. Andersen mener at speilet som er planlagt på Rjukan vil gi en langt bedre effekt enn anlegget i den italienske byen. Reflektoren i Italia er bygd opp av polerte stålplater. På Rjukan vil man satse på speil som kan beveges over en horisontal og en vertikal akse. Anlegget skal drives av såkalt grønn energi. Nå tyder alt på anlegget vil stå ferdig om tre år.