I går ble Rjukan torg for første gang i historien badet med stråler fra sola bak Gaustatoppen. En begivenhet som samlet rundt 3000 tilskuere og mellom 60-70 pressefolk fra hele verden.

– Dette betyr at Tinn kommune og Rjukan her knekt en veldig viktig kode. Solspeilet er uten tvil en unik sak, sier Johansen.

LES OGSÅ: Og det ble lys

STOR MARKEDSVERDI

Da TA snakket med rådgiver Bjørn Richard Johansen i går, ble avisa fortalt at det som skjer på Rjukan nå har en unikhet langt, langt utover landets grenser.

– Ja. Det å få en slik massiv pressedekning fra hele verden, er helt spesielt. Dette solspeilet som Rjukan nå har fått har en enorm markedsverdi mange ganger det som er investert. Vi snakker antakelig om en markedsverdi på mellom 30-50 millioner kroner. Et tall man kan regne seg ut fra hvor mange redaksjonelle omtaler solspeilet hittil har fått. Meg bekjent er dette rundt 250 omtaler. Tar man kostnaden en avis har på størrelsen på oppslaget, kan dette som oftest ganges opp med en faktor på tre til fem. Altså hvis prisen på et oppslag er for eksempel 50 000 kroner kan dette ganges med minst tre. Det gir en effekt på rundt 150 000 kroner. Ganger man dette med 250 visninger får man et beløp på over 37 millioner. Regner man med firegangeren blir den antatte markedsverdien 50 millioner, forklarer Johansen.

– Og da snakker vi bare om det første året. Altså er det som skjer på Rjukan nå meget viktig, både for Tinn og for hele Telemark, sier Johansen.

– HEIER PÅ RJUKAN

I går hadde politikere fra mange steder i fylket funnet veien til Rjukan for å se med egne øyne hvordan solspeilet fungerte.

– Dette er gøy og morsomt å få være med på. Dette solspeilprosjektet er bare helt fantastisk, Dette gir en mulighet for hele Tinn-samfunnet til å få vist fram noe som er helt spesielt. For fylket vil det også bety mye. Det avgjørende nå, for å få riktig fokus, er og ikke lene seg tilbake, men angripe markedet med en gjennomarbeidet markedsplan. Og det bør man ikke vente med på å få på plass, sier ordfører i Notodden, Jørn Christensen.

FIKK PRIS FOR 2013

Under tilstelningen i går var også fylkesrådmann i Telemark, Evy-Anni Evensen. Med seg hadde hun en tung plakett og et enda tyngre kumlokk med inskripsjoner.

– I år har fylket bestemt at Rjukan skal tildeles tettstedsprisen for 2013. Den går på bakgrunn av solspeilet og det som skal skje i forbindelse med Rjukan torg.

– Det er tredje gangen Rjukan får en slik pris, og jeg er storlig imponert over hva man her fått til.

– Jeg har derfor av å overrekke prisen på 50 000 kroner og plaketten til ordfører Bergsland, sa Evy-Anni Evensen.

– Tusen takk. Nå har vi fått vist hele verden at det umulige har blitt mulig, kvitterte ordfører Steinar Bergsland, til tonene fra «På solen jeg ser».

– Jeg føler meg så glad og stolt på kommunens vegne. Dette er stort for oss, sa Bergsland.