Starter utbedringene langs Seljordsvannet

Riksvei 36

Riksvei 36 Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Trafikksikkerheten skal bedres langs Seljordsvatnet. Arbeidene skal etter planen starte neste år.

DEL

Flere av svingene og den bratteste bakken på rv. 36 skal rettes ut.

Fredag la regjeringen fram bompengeproposisjonen for utbedring av riksvegen mellom Bø og Seljord. Samtidig er det kunngjort at en mindre del av reguleringsplanen som ble politisk vedtatt i 2014, skal omreguleres. Det er ventet at proposisjonen skal behandles i Stortinget i høst.

Retter ut svinger

- I eksisterende plan har vi lagt opp til en knapt 200 meter lang tunnel for å rette ut en sving. Her vil vi se på muligheten til å legge vegen litt annerledes og i stedet bygge vegen i dagen med en åpen fjellskjæring. Dette vil gjøre vegen enda tryggere samtidig som det blir rimeligere både å bygge og seinere drifte og vedlikeholde, opplyser delprosjektleder Anne Refsdal i Statens vegvesen i en pressemelding.

Området som skal omreguleres er på Buktiparsellen, som begynner nesten en kilometer etter campingplassen i retning Seljord. Her er det i dag en bratt bakke med nær 9 prosent stigning, hvilket har budt på problemer spesielt for tungtrafikk når vinteren har slått inn for fullt. Planen er å få slaket stigningen betydelig ut til 5,5 prosent.

Svært krevende terreng

Flere av svingene skal rettes ut på begge delstrekningene. Terrenget som det skal bygges i er svært krevende på grunn av bratte fjellsider, både ned mot vannet og opp fra vegen. Fjellet er også i stor grad sprukket kraftig opp, dette betyr ekstra sikringsarbeid.

- De første arbeidene som vil bli synlige for publikum, skjer allerede i høst. Da er det våre grunnborere som tar prøver av bunnen i vannet ved Bukti, hvor det legges opp til en fylling, fortsetter Refsdal.

Fant gammel pram

På dette stedet er det til dels mudderbunn. Derfor gjøres det undersøkelser slik at man kan beregne hvordan en fylling kan bygges her. Akkurat her er det også gjort et viktig arkeologisk funn av to gamle prammer. Den en er trolig fra 1900-tallet, mens den andre er betydelig større og trolig bygd på starten av 1600-tallet. Den fem meter lange og 1,65 meter brede båten vil i høst bli hentet opp av vannet for registrering. Deretter vil den bli senket ned i vannet et sted hvor den ikke blir ødelagt av vegutbyggingen. Kostnadene med det arkeologiske arbeidet finansieres av Statens vegvesen.

Norsk Maritimt museum er allerede i gang med dette arbeidet.

Ferdig 2021

Reguleringsarbeidet vil skje i høy takt med tanke på at alt skal være ferdig slik at kontrakten for utbyggingen kan lyses ut allerede helt i starten av 2019. Tidsplanen er da videre at selve byggeperioden tar til om ett år fra nå. Etter planen skal byggetiden være to år slik at vegen skal stå ferdig i løpet av siste delen av 2021. Kontrakten som lyses ut vil bli en totalentreprise, altså at både prosjektering av byggeplan og selve utbyggingen skal utføres av entreprenøren som vinner anbudskonkurransen.

Vegen har hatt stor støtte lokalt. Det er vedtatt at vegen skal finansieres 100 prosent med bompenger. Den totale kostnadsrammen for vegen er 264 millioner kroner. Med trafikken som er ventet på riksveg 36 er bompengene planlagt til å koste 32 kroner for personbiler og 96 kroner for biler over 3,5 tonn. Innkrevingen vil skje i begge retninger i 15 år.

Artikkeltags