Her bygger de tre bruer, to tunneler og flere kilometer vei «helt i det stille»

KLOVHOLTBRUA: Her kommer den 240 meter lange Klovholtbrua. Dette er den lengste av tre bruer på strekningen. Foto: Per B. Johansen

KLOVHOLTBRUA: Her kommer den 240 meter lange Klovholtbrua. Dette er den lengste av tre bruer på strekningen. Foto: Per B. Johansen

Artikkelen er over 2 år gammel

SKIEN: Vi hører mye om det nye Lilleelvkrysset i Porsgrunn og nye E18 gjennom Bamble. En annen vei bygges mer i det stille og står klar om et drøyt år.

DEL

Det gjelder den 3,6 kilometer lange strekningen av riksvei 36 mellom Skyggestein og Skjelbredstrand, ikke langt fra Geiteryggen.

Prosjektet til 566 millioner kroner vil gjøre de beryktede Brekkasvingene til historie og forkorte strekningen mellom Skyggestein og Skjelbredstrand med en kilometer.

Byggingen er allerede godt igang og veien skal åpnes i november neste år. Mens det er mye oppmerksomhet rundt andre store veiprosjekter foregår dette arbeidet mer i det stille.

- Det passer oss egentlig veldig bra at vi får bygge helt i fred, sier byggeleder Jon Krogstad Bøe i Statens vegvesen.

Fremdrift

Han forteller at fremdriften for prosjektet er bra og alt ligger an til å at veien vil åpne etter planen. Det er selskapet Implenia Norge AS som står for byggearbeidene og mellom 70 og 100 arbeidere sørger for fremdriften.

Store deler av veien er allerede gravd ut, arbeidet med de to tunnelene er allerede godt igang og støpearbeidene for Klovholtbrua har også kommet et godt stykke. Arbeidene med de to andre bruene starter i september.

Ikke bompenger

Det var opprinnelig meningen at veien skulle delfinansieres med bompenger, men dette ble omgjort i siste liten og veien blir nå fullfinansiert av staten. Prosjektet er imidlertid fremdeles en del av bypakka.

Når man kommer fra Skien vil den nye strekningen starte med en rundkjøring ved Geiteryggen. Her vil trafikken gå langs Voldsvegen og møter en ny rundkjøring ved avkjøringen mot Trommedalen. Her vil veien gå mot Klovholt i en linje mot Skjelbredstrand.

TUNNEL: Arbeidene med en av de to tunnelene på strekningen har også kommet langt. Foto: Per B. Johansen

TUNNEL: Arbeidene med en av de to tunnelene på strekningen har også kommet langt. Foto: Per B. Johansen

Deler av den gamle Voldsvegen skal samtidig utbedres og det skal også bygges gang- og sykkelsti.

Hovedmålet med utbyggingen er å gjøre trafikken sikrere og ikke minst gi bedre flyt for tungtransporten.

Til sammen blir det bygget 4.400 meter ny hovedvei og nesten seks kilometer vei til sammen. Strekningen bygges som en tre felts vei med to felt i østgående retning. Fartsgrensen på stedet blir 90 km/t.

Artikkeltags