Med 19,1 prosentpoengsoppslutning viser Høyre at det ikke bare er på landsplan at partiet er i siget. Det er de virkelig i Telemark også. Meningsmålingen som TNS Gallup har gjort for TA første uka i november viser at Høyre i Telemark snart er like stort som Frp. Vi må helt tilbake i 2001 for å finne noen enkeltmålinger der Høyre har større oppslutning på en meningsmåling enn det partiet får nå.

HOLDER STILEN GODT

Arbeiderpartiet overrasker også noe på denne målingen. Partiet holder stilen veldig godt i Telemark. På nasjonale målinger har partiet mistet mange velgere og har en betydelig tilbakegang siden Stortingsvalget i 2009. Partiet går tilbake også i Telemark, med 3,1 prosentpoeng. Men får likevel en oppslutning på 38,6 prosentpoeng Det er nok ikke mange steder i landet at partiet står sterkere enn det gjør i Telemark.

Med denne oppslutningen ville partiet ha beholdt sine tre mandater på Stortinget hvis det hadde vært valg.

PÅ STEDET HVIL

Fremskrittspartiet beholder posisjonen som det nest største partiet i Telemark. Men begynner nå virkelig å kjenne pusten fra Høyre i nakken. Forskjellen mellom de to partiene på høyresiden er nå bare rundt tre prosentpoeng.

Ved Stortingsvalget i 2001 knivet Høyre og Frp lenge om hvem som skulle være det største borgerlige partiet i Telemark. Den kampen vant Frp. Og siden da har forskjellen i Telemark mellom de to partiene vært stor. Med 22,3 prosentpoengs oppslutning holder Frp stillingen. Oppslutningen er bare litt dårligere enn ved valget ti 2009.

FÅR NESTEN IKKE PLASS

Meningsmålingen viser også at det nesten ikke er plass til småpartiene i Telemark. De tre store får nå 80 prosentpoengs oppslutning. Det gir ikke mye igjen til oppslutning om småpartiene. De nasjonale trender slår godt inn over i Telemark også, der man ser at det er stadig vanskeligere for de mindre partiene å nå fram. Uansett om man sitter i regjeringsposisjon eller er i opposisjon.

Både Senterpartiet og SV, de to regjeringspartiene, må tåle tilbakeganger i Telemark ved denne målingen.

DÅRLIGSTE PÅ OVER TI ÅR

For SV sin del må man over ti år tilbake i Telemark for å kunne vise til en dårligere oppslutning enn partiet får nå, med sine 4,8 prosentpoeng. Resultatet er nesten historisk dårlig. Kun en gang før, siden TA startet med meningsmålinger har SV fått mindre oppslutning enn partiet får nå, det var på en måling rett før stortingsvalget i 1997. Den gang klarte partiet å komme tilbake til en oppslutning på 7,7 prosentpoeng ved valget.

Også KrF gjør det veldig dårlig med oppslutning på 5,2 prosentpoeng. I likhet med SV er det kun et par ganger tidligere at partiet har fått dårligere oppslutning i Telemark.

HAR STABILISERT SEG

Heller ikke Senterpartiet kan være fornød med en oppslutning på 4,5 prosentpoeng. Dette er en oppslutning som ligger på det nivået partiet hadde ved valget i 2001.

Venstre har også stabilisert seg, men på et veldig lavt nivå. Partiet får 2,8 prosentpoengs oppslutning. Partiet Rødt er nå nesten like store som Venstre i Telemark. Rødt får 2,4 prosentpoengs oppslutning i denne meningsmålingen.