2018-sommeren har vært preget av godt vær og høy aktivitet på sjøen. Det merkes godt for selskapets 51 redningsskøyter. Sammenlignet med 2017 viser tallene en oppgang på 17 prosent eller 510 oppdrag.

–Antall oppdrag har en klar sammenheng med hvordan tettheten av båter er fordelt langs kysten. Rundt Oslofjorden har det virkelig vært en krevende sommer med mange oppdrag, mens båtfolk i de nordligste fylkene nesten ikke har hatt bruk for oss, sier beredskapssjef Ronny Jåsund-Pedersen i Redningsselskapet.

Mange har gått på grunn i finværet. 251 båter har hatt behov for hjelp fra redningsskøytene i perioden mai-juli for å komme seg av skjær i sjøen. Flest grunnstøtinger er det i Vestfold, der skøytene har dratt 53 båter av grunn i løpet av sommeren. Østfold er neste fylke på lista med 48 grunnstøtte båter i løpet av sommeren.

Til tross for en hektisk sommer har det heldigvis vært få av de styggeste ulykkene. Redningsskøytene har totalt berget 41 båter fra forlis og deltatt i 708 søk- og redningsoppdrag. Totalt har nesten 3200 båter hatt behov for assistanse.

–Det er viktig at den enkelte har et bevisst forhold til risiko og sikkerhet forbundet med det å ferdes på sjøen. Den enkelte må tilegne seg kunnskap om hvordan man ferdes på sjøen, og kjenne sin egen båt godt, for å unngå potensielt farlige situasjoner, sier Jåsund-Pedersen.

Stasjonsvis fordeling av oppdrag mai tom juli:

Stasjonsnavn

Antall oppdrag

Antall søk- og rednningsoppdrag

Antall fartøy berget

Antall fartøy assistert

Antall Grunnberøringer

Antall Brannslukninger

Antall Fremdriftshavarier

Kragerø

161

38

4

135

15

2

71

Stavern

220

25

0

203

21

3

127

Skjærhalden

334

202

1

304

40

7

189

Tønsberg

260

44

5

250

28

5

144

Moss

145

20

0

140

5

4

91

Horten

75

12

3

74

4

0

40

Skjeberg

88

17

0

87

3

3

67

Sum

1283

358

13

1193

116

24

729

Mai tom juli 2017:

Stasjonsnavn

Antall oppdrag

Antall søk- og rednningsoppdrag

Antall fartøy berget

Antall fartøy assistert

Antall Grunnberøringer

Antall Brannslukninger

Antall Fremdriftshavarier

Kragerø

105

11

2

100

8

0

43

Stavern

206

22

1

192

14

2

125

Skjærhalden

269

130

1

245

30

3

186

Tønsberg

148

18

4

142

11

0

90

Moss

165

41

10

155

8

0

70

Horten

0

0

0

0

0

0

0

Skjeberg

46

4

0

46

4

0

26

Sum

939

226

18

880

75

5

540