Det ble tidlig klart at Høyre, Frp, KrF og Venstre ønsket å gi krisehjelp til Skien lufthavn med 1,5 millioner kroner og 1 million kroner til å gjennomføre oppgraderingskrav fra Luftfartstilsynet. Og de borgerlige partiene vant frem med sitt forslag, med 29 mot 26 stemmer.

LES OGSÅ: D-dag for flyplassen

50 MILLIONER PÅ FIRE ÅR

Skien kommune har brukt 50 millioner kroner på Skien lufthavn fra 2008 til 2012. Nedleggelse av flyplassen nå, ville ha kostet drøye syv millioner kroner.

LES OGSÅ: Flyplassen splitter oss

Det viser gjennomgangen som Telemark kommunerevisjon har gjort på oppdrag fra Kontrollutvalget i Skien kommune.

De 50 millioner kronene som kommunen har tilført gjelder blant annet dekning av driftsunderskudd og annen kapitaloverførsel, investeringer, leasing av brannbil og dekning av Kontorbygg AS sine fordringer.

IKKE BYSTYREVEDTAK

Kommunerevisjonen mener at det er samsvar mellom bystyrevedtak og de økonomiske disposisjonene som faktisk er gjort, men med noen unntak:

Skien kommune dekte halvparten av lufthavnas underskudd på 3,353 millioner kroner i 2009, men kommunerevisjonen har ikke funnet noe konkret bystyrevedtak som sier at kommunen skulle dekke underskuddet.

De viser også til at bystyret heller aldri har gjort vedtak om at kommunen skal lease en brannbil, men at bystyret kun har blitt orientert om avtalen til kommunen i et notat.

I tillegg foreligger det heller ikke bystyrevedtak om å selge Skien lufthavn til Kontorbygg på det tidspunktet som den første avtalen om salg ble inngått.

NEDLEGGELSE KOSTER

Kommunerevisjonens vurderinger er at virksomheten ved Skien lufthavn ikke generer nok inntekter til å holde selskapet i drift. Egenkapitalen i selskapet er tapt og selskapet må få tilført midler for å dekke sine løpende forpliktelser.

Tiltak for å øke aktiviteten på flyplassen og få til lønnsom virksomhet i selskapet har ikke ført fram.

Lufthavnsjef Henning Kloumann anslår i et brev som legges fram for bystyret i dag at avvikling av flyplassen til sammen vil koste kommunen drøye syv millioner kroner. Arbeidet med demontering, transport og renovasjon av tekniske og fysiske anlegg innebærer kostnader på fire millioner kroner, mens forpliktelser til ansatte og leverandører vil komme på 3,1 millioner kroner.

Pegasus helikopterskole kan ikke fortsette å driften dersom flyplassen legges ned, fordi forutsetningen er at den er etablert ved en flyplass med en virksom lufttrafikktjeneste.