- Jeg har ikke helt oversikt over omfanget, men vi har nok avlivet fem til seks katter i sommer, forteller leder Karin Nilsen i Redd Dyra Telemark. Langt flere katter er trolig smittet av viruset.

Hun frykter at mange katter er smittet av Felint immunsviktvirus uten at eierne er klar over det. Katter som er bærer av viruset ser helt friske ut inntil de utvikler sykdommen. Syke katter dør som følge av svekket imunforsvar på samme måte som aids hos mennesker.

Smittes etter slossing

Katte-aids er en uhelbredelig sykdom som spres gjennom parring eller bittsår etter slåsskamper. Nilsen råder katteeiere til å kastrere eller sterilisere kattens for å forhindre ytterligere utbrudd.

Redd Dyra tester nå alle katter for smitten.

- Vi har hatt sporadiske tilfeller tidligere også, men etter at vi ble klar over omfanget tester vi nå alle katter, bekrefter Nilsen hos Redd Dyra. I sommer har det vært et lokalt utbrudd av sykdommen og det er påvist på katter flere steder i Telemark.

Større utbrudd

- Ja, jeg vet at det er påvist på katter både ute ved kysten og inn i landet, sier veterinær Jan Håkon Greaker hos Skien dyreklinikk.

Han ønsker ikke å anslå hvor mange katter som kan være smittet.

- Vi har fått inn katter som blir beskrevet som gatas skrekk. En smittet katt kan smitte alt fra to og opp til ti andre katter anslår Greaker. Han underskreker også betydningen av å kastrere kattene for å forhindre at kattene blir smittet av viruset.

Flere symptomer

- Ja, vi mener at de fleste kattene blir smittet via rift etter slåsskamper. Det er gjerne ukastrerte hankatter som er smittekilden, forteller Greaker. Før helgen ble det kjent at Dyrebeskyttelsen Norge på Hadeland påviste smitte på 70 prosent av alle hankatter som ble brakt inn fra gata.

Symptomer på katteaids er rennende nese og øyne og svekket allmenntilstand. Felint immunsviktvirus smitter ikke over på mennesker.

Først og fremt villkatter

Veterinær Birgit Jensen ved Rising dyreklinikk i Skien tror ikke spredningen av viruset er veldig utbredt.

- Vi har testet rundt 20 katter og kun en katt har testet positivt, sier Jensen. Hun forteller at det kun blir foretatt slike ester ved mistanke om sykdom.

Jensen mener at dette først og fremst er et problem blant villkatter.

- Dette kan selvsagt spre seg til huskatter, men det er nok da katter som er noe svekket fra før, avslutter Jensen.