Innføringen av DAB-radio er i full gang. I løpet av 2017 kommer det til å være slutt på FM-sendingene i hele Norge. Da er det altså digitalisert bakkenett som gjelder.

Det skriver Broom.no.

VARIASJONER

Det varierer når ulike regionene går fra FM til DAB+ i 2017. I første pulje, Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland, slukker FM-nettet 11. januar neste år.

Mens siste gruppe, Troms og Finnmark, tar overgangen først i desember, nesten ett år senere.

Det har vært mye fram og tilbake rundt dette, og ikke alle er enige om at det er riktig vei å gå. For eksempel har man i Sverige valgt å gå motsatt vei. Svenskene har skrotet DAB-radioen.

Men her i Norge er altså DAB+ ubønnhørlig på vei. Og nå starter den siste delen av tilretteleggingen: Dekning i tunnelene.

– BEGYNNER Å HASTE

Det er mange av oss som har vært rimelig frustrerte over at signalene i DAB-radioen forsvinner så snart du kjører inn i en tunnel.

Det er derfor en viktig jobb som nå skal gjøres av Statens vegvesen.

– Bilistene skal få radio i de tunnelene de har vært vant til å høre radio, sier Dag Vidar Torget, Vegdirektoratets fagmann på kringkasting i tunnel.

– Det begynner å haste, men det virker som regionene klarer fristene, sier Torget videre.

SIKKERHET

For Statens vegvesen er kommunikasjon i tunnel dessuten en del av sikkerhetsregimet.

Man er avhengig av at helsetjenesten tar i bruk nødnettet som er installert. Det er trangt om plassen i de tekniske rommene, og man må få ut det gamle VHF-sambandet for å få plass til DAB-utstyret.

– Helt fra 2008 har vi forberedt oss på overgangen til digitale sendinger ved å utvikle en standard for avbrudd, såkalt «innsnakk», i digitale sendinger, forteller Torget.

Om lag 40 tunneler – stort sett i høytrafikkerte tunneler på Østlandet – har derfor hatt DAB-mottak i flere år.

Kostnaden belastes Vegvesenets budsjetter og ligger på om lag én million kroner per tunnel.

Her kan du sjekke hvordan det ligger an i ditt nærområde:

Region Øst

DAB finnes i 33 tunneler ved inngangen til 2016. Oppgradering og nyinstallering pågår for tiden i 22 tunneler.

Alt skulle ha vært ferdig før jul, men det har oppstått en del tekniske utfordringer underveis. Det antas at installasjonene er sluttført i løpet av mars.

Region sør

Region sør har et stort anbud ute med tilbudsfrist 1. februar og med levering for hele pakken innen desember i år. Installasjon i 37 tunneler inngår i anbudet.

– Vi har bare tiden og veien. Det er greit å ha litt å gå før Telemark og Buskerud stenger FM 26. april 2017, sier prosjektleder Gert Albrecht.

Region nord

I seks tunneler er DAB installert, mens ytterliggere 19 tunneler står på planen i 2016. DAB kommer også i tunnelene som nå er under bygging eller er planlagt, opplyser seksjonsleder for elektro, Trond Albrigtsen.

– Hele tunnelsystemet i Tromsø by, samt Ryatunnelen og tunnelene nordover på E6, vil bli oppgradert i løpet av 2016.

– Vi har ventet på at det nye nødnettet skal komme på plass. Nå kan vi kutte ut det gamle radiosystemet. Når vi tar ut det gamle får vi plass til det nye systemet i skapet siden det er begrensninger på den fysiske plassen der. Man må hive ut noe for å få plass til noe nytt, sier Albrigtsen.

Region vest

De fleste tunnelene skal ha installert DAB innen sommeren 2016. Fire tunneler har frist til desember 2016.

Region midt

I region Midt har allerede sju tunneler fått installert DAB. Ytterligere 24 tunneler får DAB-dekning i løpet av 2016.

– Vi har akkurat utlyst anbud for utbygging av DAB i riksvegtunneler i Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag, sier Jan Stian Tafjord i region Midt.