Anundsen vil gi politiet økt adgang til overvåking

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Justisminister Anders Anundsen (Frp) foreslår endringer i straffeprosessloven som vil gi politiet utvidet adgang til ransaking, romavlytting, kameraovervåking samt dataavlesning.

DEL

– Manglende metodetilgang skal ikke stå i veien for oppklaring eller avverging av alvorlige kriminelle handlinger, sier Anundsen.

Han sier et endret kriminalitets- og trusselbilde taler for å øke politiets adgang til å benytte skjulte politimetoder ved etterforskning, avverging og forebygging av alvorlig kriminalitet.

Nye metoder

Regjeringen vil utvide adgangen til bruk av kommunikasjonskontroll, hemmelig ransaking, romavlytting og kameraovervåking. Samtidig foreslås et nytt skjult tvangsmiddel, dataavlesing.

– Bruken av ulike krypteringsløsninger gjør at politiet stadig oftere blir stående uten faktisk tilgang til informasjon som man rettslig sett har adgang til etter gjeldende bestemmelser om kommunikasjonsavlytting og hemmelig ransaking, sier Anundsen.

– Det er et stort behov for effektiv tilgang til kommunisert og elektronisk lagret informasjon, og dette vil vi nå dekke, fortsetter han.

Personvern

Ifølge Aftenposten vil endringene i straffeprosessloven innebære at det blir lettere for politiet å gjøre beslag av epostkontoer uten domstolskontroll. Samtidig åpnes det for økt bruk av falske basestasjoner for å overvåke mobiltelefoner samt hacking av datamaskiner.

Justisdepartementet slår fast at metodene «som hovedregel» først kan tas i bruk etter tillatelse fra retten. De skal brukes ved mistanke om alvorlig kriminalitet, som terrorlovbrudd, drap, menneskesmugling, menneskehandel, frihetsberøvelse samt ulovlig befatning med overgrepsbilder av barn og masseødeleggelsesvåpen.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) sier i en pressemelding at personvernet vil bli ivaretatt på en «betryggende måte». Han viser til at forslagene er vurdert med tanke på Grunnloven og internasjonale forpliktelser.

Artikkeltags