PP leverer solide resultater

Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

PORSGRUNN: Atle Brynestad leverer svært solide resultater i Porsgrunds Porselænsfabrik etter lang tid med kutt i bemanningen ved fabrikken i Porsgrunn. For størst av alt er bunnlinjen.

DEL

Atle Brynestads Porsgrunds Porselænsfabrik var i 2012 gjennom en kraftig snuoperasjon som ga resultater på bunnlinjen. Tidligere års oppsigelser, som i Atle Brynestads forståelse ble forklart som nedbemanninger gikk direkte på kostnadssiden. Disse kostnadskuttene har skjedd samtidig med at Porsgrunds Porselænsfabrik i 2012 økte salgsinntektene med hele 140 prosent sammenlignet med året før.

FANTASTISK BUNNLINJE

Selskapet oppnådde i 2012 salgsinntekter på 97,2 millioner kroner sammenlignet med 40,5 millioner kroner i 2011. Driftsresultatet ble snudd fra minus 10,6 millioner kroner til et driftsoverskudd på 23,8 millioner kroner siste år.

I driftsresultatet ligger en reversering på tre millioner kroner knyttet til en nedskriving av driftsmidler i 2011. Lønnskostnadenes andel av omsetningen er redusert fra 30 prosent i 2011 til 21 prosent i fjor. Dette er isolert sett en meget lav lønnsandel i en tradisjonell arbeidskrevende bransje som porselen og markerer med tydelighet at mye av produksjonen og verdiskapningen i dag foregår utenfor landets grenser.

Antallet årsverk var ved utgangen av 2012 på 38 hvor kvinneandelen er over 70 prosent. Atle Brynestad er styrets leder og Stine Gjørtz kreditert med nær 800 000 kroner i lønn og andre ytelser er daglig leder.

Resultat før skatt ble i 2012 på nesten 24 millioner kroner mot et underskudd tett opp mot to millioner kroner i 2011. Ettersom 2011 – resultatet var godskrevet en salgsgevinst på salg av aksjer med 9,1 millioner kroner er den virkelige forbedringen fra driften rundt 30 millioner kroner.

Den bokførte egenkapitalen utgjør 42,3 millioner kroner mot 8,4 millioner kroner ved utgangen av 2011. Selskapet har ingen banklån.

HVORFOR SÅ BRA?

Økt salg av bedriftsgaver og flere nye designmodeller har løftet den tradisjonsrike bedriften som nå produserer det meste i Tyskland. Det er fortsatt noe produksjon i Porsgrunn og da med vekt på å ivareta håndverkstradisjonene. I Porsgrunn lages fortsatt serier som Stråmønster, Bogstad hvit, krus, vaser og fat. Selskapets viktigste oppgave er produktutvikling og bygge merkevaren «Porsgrunds Porselænsfabrik» og ivareta funksjoner for egne og andre merkevarer i Brynestads heleide 3 Norske konsern.

Av fjorårets salg går omtrent en tredel til søsterselskaper av Porsgrunds Porselænsfabrik innenfor 3 Norske AS.

Konsernet omfatter foruten Porsgrunds Porselænsfabrik også Hadeland Glassverk og Christiania Glasmagasin og rederiet Seadream. Konsernet 3 Norske AS ble opprettet for fire år siden som del av restruktureringen i Brynestad – selskapene.

Konsernet har betalt kraftig ned på sine lån og satt tilbake med nesten 28 millioner kroner i resultat før skatt av en konsernomsetning på 846,7 millioner kroner.

Porsgrunds Porselænsfabrik var gjennom en nedbemanning i Porsgrunn for ett år siden for å tilpasse kostnadene til inntektssiden, men til tross for hva som skjedde ved fabrikken så økte antallet ansatte gjennom året med syv personer.

Atle Brynestad mener den omfattende snuoperasjonen som ble gjennomført i 2012 vil forsterke de positive resultatene i tiden fremover. I balansen til Porsgrunds Porselænsfabrik ligger for øvrig 9,99 prosent av aksjene i utbyggingsselskapet Bratsberg eiendom AS.

Artikkeltags