Naboer plages av støy – nå trues bedriften med en halv million i bot

PORSGRUNN: Miljødirektoratet ser alvorlig på at Yara bryter støygrenser, og truer nå med tvangsbot. I fjor mottok bedriften 18 støyklager fra folk i nærområdet.