Kraftige smell og fakling i natt – starter opp igjen fabrikken i dag

PORSGRUNN: Yara kommer høyst trolig til å starte opp igjen produksjonen i ammoniakkfabrikken på Herøya allerede i dag.