Ny omkamp om brua: Ønsker ikke gangbru rett utenfor døra

PORSGRUNN: To naboer til den planlagte gang- og sykkelbrua på Vestsida har klaget på planene. En bru vil skjemme den eksisterende bebyggelsen og øke støyen i området, mener de.