Fra og med høsten 2018 vil det ikke lenger gå tog gjennom Oklungen og Bjørkedal. Derfor ønsker Tord Samdal (KrF), Åge Frisak (V) og Gro Lorentzen (SV) at kommunen takker ja til å overta banestrekningen vederlagsfritt fra Bane Nor, og ønsker seg et regionalt samarbeid med Larvik kommune om mulighetene for strekningen. Torsdag ble det klart at de øvrige representantene i formannskapet ikke deler dette synet.

– Jeg mener vi skusler bort en unik mulighet. Jeg skulle ønske at holdningen var mer visjonær, sier Tord Samdal om formannskapets vedtak. Kun en liten del av strekningen ønsker politikerne å ta over, for å sikre en trygg skolevei for barn og unge i nedre del av Bjørkedalen. Politikerne ønsker bare å overta en 400 meter lang banestrekning fra Moheim til Kjølsrud bru.

Les også: Har kjempet for tursti på jernbanen i snart ti år – Nå skjer det ting 

Nasjonal attraksjon

De store vedlikeholdskostnadene for bruene og tunnelene på strekningen skygger over fordelene med en flat, ferdig opparbeidet gang- og sykkelsti gjennom naturskjønne omgivelser.

– Jeg har syklet slike turveier andre steder, og stusser litt over at andre får det til, men ikke vi. Ideen er å ha traseen som en rundløype, og den kan bli unik i nasjonal sammenheng. En kan sykle fra Moheim til Brunlanes, ta ferje over til Langesund, og sykle tilbake til Moheim. Det kan bli en turistattraksjon, mener Samdal.

Gro Lorentzen mener turveien kunne vært et kinderegg for Porsgrunn kommune.

– God folkehelse, et strålende reisemål og et fint samarbeid med Larvik.

Tviler på pengebruken

Bane Nor skal fjerne skinner og jernbaneinstallasjoner på strekningen og legge et lag med subus for å gi gående og syklende gode forhold. Kommunen anslår opparbeidelseskostnader på 11–17 millioner kroner, og mener årlige driftsutgifter kan ende opp mot millionen.

Samdal stusser på prisen, og tror Miljødirektoratet kan være med på et spleiselag på halvparten av kostnadene.

– Jeg har også vært i kontakt med Grenland friluftsråd og fylkesmannen, som alle ønsker dette. Det er en unik sjanse og vi gjør en kjempetabbe om vi gir fra oss dette.

Petter Ellefsen (H) mener det allerede finnes andre gode gang- og sykkelalternativer i Bjørkedal og Oklungen.

– Hva annet kunne vi brukt disse pengene til? Jeg vil heller prioritere å få opp en lysløype på Kjølnes. Dessuten blir vedlikeholdskostnadene i sprengte togtunneler for store, mener Ellefsen.

Ottar Berg (MDG) peker mener det er store fordeler for landbruket å få tilbake land, der jernbanelinja i årevis har delt jorder i to.

Privatiseres

Torsdag gikk politikerne inn for gang- og sykkelsti opp til Kvestadåsen. Den resterende strekningen blir ribbet for jernbane, gruslagt og lagt i brakk.

– Da blir det fritt fram for grunneiere å ta tilbake området, sette opp gjerder og så videre, frykter Samdal.