Jonas Gahr Støre var på telemarksbesøk og gjestet foruten Porsgrunn både Ulefoss jernverk og ABB i Skien. Han er leder av Arbeiderpartiet, og det er en god sjanse for at han blir statsminister i Norge ved neste valg.

Midt i blinken

Mandag hadde han selskap av ordfører Robin Kåss i Porsgrunn og ordfører Rune Høiseth i Larvik, også de fra Arbeiderpartiet. Flere ledere fra Jernbaneverket var i tillegg på plass.

– Dette er midt i blinken for meg. Jeg lidenskapelig opptatt av tog og setter stor pris på å benytte det som transportmiddel, sa Jonas Gahr Støre ved starten av befaringen.

Den tok han og de andre med minibuss fra togstasjonen i Porsgrunn via flere områder, som Lanner og Langangen, til jernbanestasjonen i Larvik.

– Det er viktig for en politiker å komme seg ut og få kunnskap ved å se hvordan ting er og faktisk henger sammen. Ikke minst er det verdifullt når det gjelder Grenland som jo er industrilokomotivet i Norge.

Transportplan

Gahr Støre var nøye med å framheve at togprosjektet inngikk i den aktuelle nasjonale transportplan som ble behandlet av Stortinget da Arbeiderpartiet ledet an i regjering.

– Det er selvsagt av betydning for meg å følge med og se at våre visjoner blir fulgt opp.

Fortrinn

Han uttrykte i tillegg at en bedre togforbindelse er nødvendig i et samfunn som utvikler seg. Og i en tid med økende arbeidsledighet, kan en vital jernbaneforbindelse gi et konkurransefortrinn som kan lokke på næringslivet.

Gahr Støre hadde god støtte fra ordførerne som begge anser jernbanesatsingen å være viktig for næringsliv og arbeidsplasser.

– Porsgrunn knyttes eksempelvis langt tettere sammen med Larvik, Vestfold og Oslo, vi får et slags sammenhengende byområde fra sørlige deler av Vestfold til Porsgrunn, uttalte Robin Kåss.

– Det slår også ut når det gjelder miljø ved at en del av trafikken kommer over på bane.

I rute

Prisen for togstrekningen Farriseidet til Porsgrunn kommer på 7,2 milliarder kroner, og den skal være ferdig i 2018.

– Vi er rute, lovet prosjektdirektør i Jernbaneverket, Stine Undrum.