Gå til sidens hovedinnhold

– Vi må skjerpe oss

Porsgrunn får kritikk for manglende integrering:

Artikkelen er over 5 år gammel

PORSGRUNN: Rådmannen legger seg flat for flyktningkritikken i ny rapport.

– Kommunen har betydelig dårligere resultater enn det nasjonale målet om at 55 prosent av deltakerne skal ha direkte overgang til arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram. Vi mener det kan sees i sammenheng med de forbedringsområdene vi har påvist, konkluderer Telemark kommunerevisjon (TK) i rapporten om integrering av flyktninger i Porsgrunn kommune.

TK har blant annet undersøkt kvaliteten på det såkalte introduksjonsprogrammet i Porsgrunn. Det toårige programmet skal gi flyktninger grunnleggende ferdigheter i norsk, og forberede for deltakelse i yrkeslivet. Porsgrunn har de siste fire årene hatt mellom 81 og 90 deltakere i programmet.

Svakere resultater

I rapporten fastslås det at kommunen ikke sikrer at alle får oppstart av programmet innen tre måneder slik loven krever. Kommunen sikrer heller ikke at programmet er helårlig og på full tid.

Når det gjelder ressursbruk og økonomi bruker Porsgrunn betydelig mindre på programmet enn både Sandefjord og Larvik. Sammenliknet med Skien har Porsgrunn brukt mindre, med unntak av i 2014.

Det påpekes også at kommunen har en lavere bemanning i arbeidet med programmet enn hva staten anbefaler. Enkelte deltakere får ikke så tett oppfølging som de burde hatt, heter det i rapporten.

Som TA skrev nylig, gikk kun 24 prosent av deltakerne i Telemark over i arbeid eller videre utdanning etter endt program i 2014. Landsgjennomsnittet er 44 prosent. Men her er altså det nasjonale målet 55 prosent, og kommunens resultater bør ikke ligge langt under det, påpeker revisor.

I Porsgrunn har andelen deltakere med direkte overgang til arbeid eller utdanning vært fallende i årene 2011 til 2014 – fra 32 til 16 prosent.

– Altfor dårlig

– Vi er helt enig i bemerkningene til revisor. Resultatene er altfor dårlige. Vi må skjerpe oss. Det er ingen tvil om det, sier rådmann Per Wold.

I erkjennelsen av de svake resultatene, forbereder han nå en sak til politisk behandling.

– Vi må justere og forbedre introduksjonsprogrammet. Vi tror vi skal få til et kvantesprang i dette arbeidet. Og det må vi. Utfordringene med å integrere flyktninger blir ikke mindre i årene framover, sier Wold.