Det melder KS på sine hjemmesider.

Det var under et møte i den nederlandske byen Maastricht at Helgesen ble valgt til nestleder i CEMR (Council of European Municipalities and Regions) i forrige uke.

CEMR representerer kommuneorganisjasjoner i mer enn 40 land og 150 000 kommuner og regioner.

Valget gjelder for perioden 2017-2019, og Helgesen er én av to nestledere (co-presidents) i den europeiske interesseorganisasjonen.

Helgesen var fylkesordfører i Telemark fra 2003 til 2011, og har siden 2012 vært styreleder i KS.

I presentasjonen av sitt kandidatur la Helgesen vekt på at CEMR må arbeide for å styrke kommunale og regionale myndigheters plass i europeisk politikk, og at det kommunale Europa må stå sammen mot resentralisering av makt og detaljert statlig styring og kontroll, melder KS.

Det var Stefano Bonaccini fra Italia som ble valgt til ny president i CEMR under det samme møtet.