Mener det er helt riktig å si nei til fem ekstra flyktninger: - De vi skal ta imot må vi gi et fullverdig liv

MÅ JOBBE: Mahmoud Farahmand (H) er klar på at kommunen må ha jobber klare til flyktningene som kommer.

MÅ JOBBE: Mahmoud Farahmand (H) er klar på at kommunen må ha jobber klare til flyktningene som kommer.

PORSGRUNN: Mahmoud Farahmand (H) mener det er helt riktig av Porsgrunn kommune å si nei til anmodningen om å bosette fem ekstra flyktninger.

DEL

Rødt stemte for å bosette flere flyktninger, og SV har signalisert at de ønsker en bredere debatt i bystyret. Høyres Mahmoud Farahmand mener man bør sette to streker under svaret. Opprinnelig vedtak om å bosette 45 flyktninger i 2018 er mer enn tilstrekkelig, mener Høyres mann.

– Det handler om at de vi skal ta imot nå må vi gi et fullverdig liv. Og da er det helt avgjørende at vi klarer å tilby jobber til disse menneskene. Muligheten for å komme ut i arbeid må være til stede, sier Farahmand.

– Langsiktig perspektiv

Han bifaller NAV Porsgrunn sitt standpunkt i saksframlegget:

«Porsgrunn kommune sier nei til regjeringens tilleggsanmodning om å bosette fem ekstra flyktninger, og følger opprinnelig vedtak om å bosette 45 flyktninger i 2018, herav 2 plasser for enslige mindreårige flyktninger».

- Vi må ha et langsiktig perspektiv når vi skal bosette flyktninger. Økonomisk skjevhet er roten til mange problemer, og fører ofte til at folk faller utenfor. Tanken om at «alle» som kommer er godt utdannet er også farlig. Det er ikke tilfelle, og tar vi ikke høyde for at enkelte trenger mer oppfølging enn andre så blir utgangspunktet vårt feil. Vi kan ikke ta imot uten å ha en klar plan, og nok jobber i systemet, mener Farahmand.

Frivillighet ikke nok

Han roser frivillige tiltak, som skal bidra til å bedre integreringsarbeidet, rettet mot flyktninger, men mener dette alene ikke er godt nok dersom man skal hjelpe flyktningene til å få fotfeste i samfunnet.

– De må komme ut i arbeid så raskt som mulig. NAV Porsgrunn har sagt at de skal klare å skaffe jobber til de 45 som kommer i 2018. Jeg er spent på å se hvilke konkrete tiltak som ligger til grunn, avslutter politikeren.  

Artikkeltags