Parkeringsstrid i sentrum: – Vi er skremt og utrolig skuffa

PORSGRUNN: Butikkdrivere raser mot det nye vedtaket for parkeringsplasser i sentrum.

DEL

Tirsdag sa et stort flertall av politikerne i utvalg for miljø og byutvikling ja til 18 nye p-plasser ved fylkesveien som går langs Down Town, i Raschebakken. Kun Frp stemte imot.

De nye p-plassene skal komme som en erstatning for de rundt 40 p-plassene som fjernes fra Franklintorget. Men dette forutsetter at Veivesenet gir grønt lys til parkeringsplanene, noe som gjenstår å se.

Tapet av p-plasser på Franklintorget har medført sterke protester fra foreningen Porsgrunn min by og en rekke næringsdrivende i brustrøket, blant andre Per William Nilssen hos Isaksen og Jarle Kristensen Steen ved Jans Klær.

Rasende butikkeiere

Tirsdag kveld var de til stede i utvalgsmøtet, og var rasende over vedtaket til politikerne.

– Vi er utrolig skuffa. Vi er skremt over hvordan politikerne holder på. Det har vært null dialog med de næringsdrivende i denne saken, sier Nilssen til TA.

– Dette er en gavepakke til Down Town. Deres parkeringsplass kommer til å være stappfull, sier Steen.

Utvalgsleder Trond Ingebretsen (Ap) forsøkte å bryte inn og si at politikerne har lyttet til handelsnæringen, ved at det etableres 18 nye p-plasser like ved torget, samt at det beholdes tre-fire plasser på torget.

Men han fikk ikke gehør. Nilssen og Steen kontret med at bystyret har vedtatt at det skal være 180 p-plasser mellom Friisebrygga og Down Town.

– Nå er det kun halvparten av de vedtatte p-plassene. Dette er ikke holdbart for folk som prøver å drive næring i byen. Det er utrolig at politikerne ikke skjønner det, sier de.

Flytter p-plasser

Politikerne vedtok også flere detaljer rundt ombyggingen av Franklintorget, Meieritorvet og deler Storgata. Opprustingen av gater og torg i det såkalte Grønn lenke-prosjektet starter i løpet av våren.

Planene innebærer å styrke kantparkering i noen av sidegatene til Storgata for å kompensere bortfallet av parkeringsplasser på torgene og i Storgata.

Helt konkret vedtok politikerne å ta vekk sykkelstativet ved kinoen, og slik frigjøre en p-plass. Dessuten gikk de inn for å ta vekk parkering for motorsykler ved gamle DNB.

To av p-plassene for handikappede flyttes fra Rådhuset, til nedenfor Meieritorvet.

Flere protester

På Meieritorvet foreslår byplanleggerne å fjerne alle p-plasser og erstatte dem med kantparkering i umiddelbar nærhet. Det bilfrie torget skal da forvandles til et blomstertorg.

Men også her har planene ført til protester fra handelsnæringen. Driverne av helsebutikken i Meierigården sier de er helt avhengig av at kundene kan parkere utenfor lokalene, hvis ikke er det kroken på døra.

Her opplyste rådmannen at det blir møter butikkdriverne i nærmeste framtid for å se på en løsning.

Ny parkeringsordning

I møtet gikk politikerne også inn for å starte arbeidet med å se på en ny parkeringsordning i sentrum.

Bakgrunnen for dette er blant annet at dagens p-ordning fører til at folk som jobber i sentrum, fyller opp plasser som er tiltenkt kunder og andre som har ærend i byen. Og at biler stadig flyttes rundt slik at eierne skal unngå bot.

Etter forslag fra Ap ble rådmannen bedt om å foreta en evaluering av dagens parkeringsordning. Her understrekes behovet for at alle berørte parter blir hørt. Dessuten skal det undersøkes om det er rom for en felles parkeringsnorm med Skien.

Dersom rådmannen finner at ordningen bør forbedres, skal det legges fram forslag til en ny byparkering om et års tid.

Artikkeltags