Vurderer tiltak etter farlige episoder i Paradisbukta

PORSGRUNN: Konflikter og farlige situasjoner mellom badende og båteiere er observert i Paradisbukta sommer. Kommunen vurderer nå å gjøre tiltak før neste badesesong.