Helt hit planlegger kommunen ny barnehage

TETT PÅ: 14 meter fra husveggen mot vest går grensen til den planlagte nye barnehagen. Mona Stenseth Erlandsen og Marius Erlandsen frykter de får et barnehagegjerde tett opp mot den herskapelige eiendommen.

TETT PÅ: 14 meter fra husveggen mot vest går grensen til den planlagte nye barnehagen. Mona Stenseth Erlandsen og Marius Erlandsen frykter de får et barnehagegjerde tett opp mot den herskapelige eiendommen. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

PORSGRUNN: Boligblokka ble stoppet, men nå truer nye Frednes barnehage eiendommen Villa Frednes. - De har rett til å radbrekke eiendommen, men de kan også la være, sier Marius Erlandsen.

DEL

Tre barnehager skal bli til én og på branntomta til gamle Frednes barnehage vil kommunen gi plass til hele 120 barn.

Det krever naturlig nok en større barnehage, men også mer uteareal. Det har de tenkt å ta av hageanlegget som historisk sett har hørt til Villa Frednes.

14 meter fra husveggen

Asplan Viak overleverte nylig detaljreguleringsplanen de har laget på vegne av Porsgrunn kommune. For de nye eierne av Villa Frednes, Mona Stenseth Erlandsen og Marius Erlandsen, er det hele nok en kamp om å bevare den staselig eiendommen og dets omland.

– Dette handler ikke om at vi vil ha hagen for oss selv, men om å ta vare på de historiske verdiene til eiendommen. Kommunen snakker om at de bygger barnehage for et 50-års perspektiv, men vi tenker lenger enn som så, sier det engasjerte ekteparet.

I reguleringsplanen er det lagt fram to alternativer til lokalisering av barnehagen. De roser alternativet hvor barnehagen er trukket lengst mot vest. Grensene for uteområdet er likevel tegnet helt opp til 14 meter fra husveggen deres.

– Det høres kanskje ikke så ille ut, men for et så stort hus som dette vil det likevel gjøre mye med det visuelle uttrykket, påpeker de.

Massiv støtte

Stenseth Erlandsen forteller om massiv støtte fra enkeltpersoner og andre interesserte. Det har blitt mange klapp på skuldra på turer til både butikken og blomsterhandleren. Heiagjengen er også stor i sosiale medier. I høringsinnspillene som er listet opp får de også støtte fra fylkets kulturminnevern og Fortidsminneforeningen.

– Det er ingen som har talt for dette huset før nå, men vi gjør det vi kan. Dessverre virker det likevel ikke som om de som bestemmer forstår hvor mye det betyr for så mange, sier Stenseth Erlandsen.

Marius Erlandsens påstand er at kommunen vil bruke hele tomta fordi de kan.

– Juridisk er vi sjakk matt, så dette handler først og fremst om kommunens vilje til å vise hensyn til en historisk eiendom, sier de.

– Hvor godt ble dere orientert om alt dette før dere kjøpte eiendommen?

– Hagen ble omtalt som en sannsynlig buffertomt til ny barnehage. Vi synes det er fint og bra at barnehagen reetableres, men vi mener likevel det bør la seg gjøre uten at vi får gjerde tett opp til husveggen. Det er allerede store friarealer i området her, påpeker de.

Det er på det rene at bestemmelsene om uteoppholdsareal er såkalte veiledende normer. I planen heter det også at man skal følge disse «så langt dette er mulig».

Gir ikke opp

For øyeblikket jobber paret intensivt med oppussing innomhus. Planen på sikt er å bruke andre etasje til privatbolig og hele førsteetasjen til næring og kultur.

– Blir hagen i sin helhet gjerdet inn som en del av barnehagen begrenses også mulighetene ved eiendommen. Vi ser for oss både bryllup, konserter og andre hagetilstelninger her. Alt som et ledd i å åpne opp huset og eiendommen for folk igjen, sier de.

I reguleringsplanen er det stilt krav om utarbeidelse av en landskapsplan/utomhusplan før det blir gitt rammetillatelse. Paret er soleklare på at de ikke ser saken som ferdig ennå.

Politisk behandling

Det lyktes ikke TA å komme i kontakt med noen på byggesaksavdelingen i Porsgrunn kommune mandag. For en måneds tid siden uttalte imidlertid Torbjørn Øverland til PD at reguleringsplanen er ventet å komme til politisk behandling på nyåret.

Da skal også grunnlaget for en totalentreprise for byggingen av den nye barnehagen være klar.

Artikkeltags