Gå til sidens hovedinnhold

Hvilken kirke ville du valgt?

Artikkelen er over 4 år gammel

PORSGRUNN: - Porselenskatedralen har store utfordringer. Dropp den. Arkitekten bak Holmenkollen kapell er med oss og har laget en løsning for en gjenoppført Østre Porsgrunn kirke.

Det var budskapet fra "Komiteen for gjenoppføring av Østre Porsgrunn kirke" i går ettermiddag.

De kom med nyheten blant annet på bakgrunn av meldingen om at en ny kirke må tilpasses trehusbebyggelsen før rammetillatelsen kan gis. Det er hovedutvalg for miljø og byutviklingen som behandler saken 22. november.

- Vi har fått arkitekten som tegnet nye Holmenkollen kapell etter at det brant ned, Arne Sødal, til å planlegge og utarbeide et prosjekt for å gjenoppføre kirken. Han skal snart ha en 3D-modell på plass, sier en opprømt Aasmund Beier-Fangen. Han informerte i går sammen med flere av de andre komitémedlemmene.

Ikke porselen - men tømmer

Et av målene er å få utnyttet en gjenoppført kirke maksimalt med nye funksjonelle løsninger, tilpasset dagens krav, men akkurat som den gamle i det ytre - det vil si i tømmer. I dette skal gravkjelleren trekkes inn, i overenstemmelse med rådene fra Riksantikvaren.

En slik løsning har blitt langt mer sannsynlig og relevant siden det ble klart at porselensutgaven av Østre Porsgrunn kirke bare vil tilby menigheten kirkerommet; kirkestua har blitt viktig for at romprogrammet skal bli oppfylt.

- Dermed vil en gjenoppført kirke være en bedre løsning. Og dette vil være i overenstemmelse med det flertallet av menigheten ønsker, og det befolkningen i Porsgrunn vil ha, sier Beier-Fangen, tidligere konservator ved Telemark museum og en som har fulgt prosessen tett siden brannen, blant annet har han samlet inn en rekke gjenstander fra den nedbrente kirken.

- Hvis dere skulle få gjennomslag, kan forsikringsoppgjøret tas på nytt?

- Et godt spørsmål, for en gjenoppført kirke ville kunne utløse flere titalls millioner mer enn det som er gitt, men rett adressat til dette er fellesrådet.

- Uansett er dette et positivt håndslag som peker på en løsning, og vi håper at fellesrådet vil samarbeide med oss om dette.

Sliter med kontakten

Medlemmene legger ikke skjul på at de har slitt med å få kontakt med fellesrådet, blant annet skal et brev være sendt for to måneder siden uten at de har fått svar på det.

- Og merk at en ny kirke vil henge sammen med kapellet, en helhet vil oppnås, supplerer Oscar Andersen i menigheten.

Det har alt i alt kostet entusiastene 125 000 kroner for å få den nye planen på plass. Arkitekt Sødal har fått en rekke dokumenter som med nøyaktighet viser hvordan den gamle kirke var konstruert.

Om kort tid vil det tas initiativ til et møte med fellesrådet.

- Men har det ikke gått prestisje i denne saken?

- Prestisje går det an å heve seg over, uttaler Else Skau.

Går for porselen

Kirkesjefen i Porsgrunn og medlem av Porsgrunn kirkelige fellesråd, Johannes Sørhaug, inviterer gjerne medlemmene av gjenoppføringskomiteen til et møte, sier han. I tillegg skal han svare på den siste henvendelse.

 - Men jeg har et oppdrag fra fellesrådet. "Reis opp" skal realiseres - og det moderne bygget og det oppdraget har all fokus fra meg og fellesrådets side, presiserer kirkesjefen.

- Rammesøknaden er under behandling, og saken blir politisk behandlet i neste uke. Jeg venter på konklusjonen derfra.