Ber biskopen gripe inn

DEN PLANLAGTE KIRKEN: Slik er det planlagt at den nye kirken i Porsgrunn skal bli, med et obelisk-lignende tårn og en trekant i front. En klage er sendt til Sivilombudsmannen, og menighetens medlemmer mener det er riktig å vente på behandling av denne.

DEN PLANLAGTE KIRKEN: Slik er det planlagt at den nye kirken i Porsgrunn skal bli, med et obelisk-lignende tårn og en trekant i front. En klage er sendt til Sivilombudsmannen, og menighetens medlemmer mener det er riktig å vente på behandling av denne.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

PORSGRUNN: 27 medlemmer av Porsgrunn menighet ber biskopen stoppe kirkeprosessen. De vil først ha en avklaring fra Sivilombudsmannen.

DEL

Denne informasjonen kommer fra Knut Kallhovde som er leder av «Komiteen for gjenoppføring av Østre Porsgrunn kirke».

Utgangspunktet er klagen som ble sendt til Sivilombudsmannen i forrige uke fra komiteen via advokatfirmaet Frøstrup Løitegaard DA i Porsgrunn.

Hva er det viktigste i klagen?

– Vi mener for det første at fellesrådet har misbrukt sin myndighet ved, uten grunn, å avvise flertallsavgjørelsen ved menighetsmøtet den 28. juni der flertallet av de frammøtte ønsket en gjenoppføring av kirken, sier Kallhovde.

Svar kommer

I tillegg klages det over at Porsgrunn kirkelige fellesråd ikke har rimelige grunner til å avvise Riksantikvarens anbefaling om å gjenoppføre kirken.

Det stilles spørsmål knyttet til medlemmer av menighetsrådet. De skal ha vært med på vedtak, men bor ikke innenfor Porsgrunn sogn, heter det, og følgelig skal de ikke være valgbare til menighetsrådet.

Og forsikringsoppgjøret er ikke gjort på en hensiktsmessig måte når en tar det utgangspunkt at kirken var fullverdiforsikret.

Sivilombudsmannen opplyser til TA at klagen er mottatt og at et svar vil bli sendt i løpet av uka.

– Jeg vil selvsagt ikke foregripe svaret i mediene, men et sentralt punkt for oss er det jurister kaller det prosessuelle, det vil si det formelle og framgangsmåten. Kunne saken eksempelvis vært klaget til et høyere organ? Det sier kontorsjef hos Sivilombudsmannen, Berit Sollie.

– Vi avventer svaret fra Sivilombudsmannen, men vi kjører prosessen videre slik vi tidligere har lagt opp til med prosjektering etter avtale med arkitektene, uttaler leder av Porsgrunn kirkelige fellesråd, Ole Johnny Dahle.

Et anbud om tekniske tjenester gjøres. Og det jobbes med finansiering, så langt mangles fire millioner.

Artikkeltags