Tredoblet potten etter stor pågang: Se lista over hvem som fikk penger

PORSGRUNN: Kommunen ba velforeninger og borettslag søke om tilskudd til lekeplasser, og fikk inn søknader om totalt 1 million kroner. Problemet var at potten kun rommet 100 000 kroner på deling til de mange søkerne.