Fjernet 25 trær - nekter å betale kjempebot for ulovlig hogst

PORSGRUNN: Etter at kommunen ble pålagt å punge ut 200 000 kroner for ulovlig hogst av vernet skog, har de havnet i en skarp konflikt med Miljødirektoratet.