Anette (33) omskolerte seg og startet egen bedrift: – Jeg kunne vært ufør

PORSGRUNN: Hun hadde jobbet som hjelpepleier i to år da hun ble så hardt rammet av angst at hun ikke lenger fungerte i hverdagen. Nå har hun drevet sitt eget firma i fire år. – Arbeidslivet burde vært bedre tilpasset arbeidsevne og behov.