Veiprosjektet kostet 710 millioner kroner: Nå synker brua

PORSGRUNN: Staten vegvesen er nå bekymret over at setningene ved den nye brua i Lilleelvkrysset ikke har avtatt eller stoppet opp.