Gå til sidens hovedinnhold

Må sikres mot ras - vil koste millioner

Artikkelen er over 5 år gammel

PORSGRUNN: 212 millioners prosjektet med ny dobbelthall og svømmehall på Kjølnes vil bli dyrere fordi store områder må sikres mot erosjon og ras.

Både rådmann Per Wold og prosjektleder Torbjørn Øverland sier at rassikring langs Leirkup/Lilleelva innebærer en ekstrakostnad som så langt er usikker, men som fort kan beløpe seg til mange millioner kroner.

NVE har fremmet innsigelse mot reguleringsplanen som ligger til grunn for dobbelthall og svømmehallutbygging. Det betyr at kommunen i prinsippet ikke kan bygge noe som helst i området før sikring er utført og godkjent.

– Foreløpig er vi veldig usikre både på løsning for sikring, kostnader og hvor lang tid det vil ta å få utført tiltakene, sier Øverland.

Kommunen har mottatt stadig ny geoteknisk informasjon om forholdene på Kjølnes. For kort siden skjønte de at rassikring, som følge av NVEs innsigelse, vil bli mer omfattende enn de trodde. Heller ikke bystyret hadde full oversikt over konsekvenser og kostnader da de vedtok å bygge dobbelthall og svømmehall i juni.

– Vi trodde ikke at det vil bli så vidløftig som vi nå ser at det blir, sier Øverland.

Rådmann Per Wold mener ekstramillioner til rassikring i utgangspunktet ikke skal belastes dobbelthall og svømmehall-budsjettet, fordi dette er et prosjekt som omfatter mer enn reguleringsplanen. Likevel er det utbyggingen av hall og svømmeanlegg som utløser et nytt og kostbart rassikringsprosjekt.