I løpet av november skal UDI avgjøre om de vil gå for tilbudet som Keops leverer i samarbeid med NAV Porsgrunn og Porsgrunn kommune.

NAV-leder Grunde Grimsrud sier UDI har vært på befaring i leiren på Vallermyrene og mener stedet er godt egnet for enslige, mindreårige asylsøkere.

– Dette er en gruppe fra 15-18 år. Det kommer 400 av disse til Norge i uka, sier Grimsrud.

Mye kompetanse inn

Leiren på Vallermyrene har kapasitet til 30-40 personer, og et mottak vil kreve bemanning hele døgnet og en rekke tjenester av høy kvalitet. Dersom leiren blir asylmottak for mindreårige, vil det bli arbeidsplass for mer enn ti fagfolk.

– Dette vil vi gjøre veldig ordentlig, med mye barnefaglig og pedagogisk kompetanse, sier Grimsrud.

UDI mener både området og lokalene i leiren er godt egnet til formålet. For voksne asylsøkere leter UDI primært etter større mottak som har plass til mer enn 100 personer. Så mange har leiren på Vallermyrene ikke kapasitet til, og derfor peker enslige, mindreårige asylsøkere seg best ut.

Keops-leder Morten Kjørholt skriver nå på tilbudet til UDI. Porsgrunn kommune har tidligere levert et mer generelt asylmottak-tilbud, delvis basert på tall og informasjon fra selskapet Porsgrunn Utvikling, som eier Vallermyrene-leiren. Da var prisen for årlig leie av leiren 1,2 millioner kroner. Nå blir regnestykket annerledes.