Nå kan strekningen bli en attraksjon for turisme

OVERTA JERNBANEN: Porsgrunn kommune kan overta dagens jernbanestrekningen mot Larvik når det nye dobbeltsporet står klart.

OVERTA JERNBANEN: Porsgrunn kommune kan overta dagens jernbanestrekningen mot Larvik når det nye dobbeltsporet står klart. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

PORSGRUNN: Statens vegvesen vil nå bidra til at den gamle jernbanestrekningen mellom Porsgrunn og Larvik blir turvei og en attraksjon for sykkelturisme.

DEL

Bane Nor har tilbudt Porsgrunn kommune å overta dagens jernbanestrekningen mot Larvik når det nye dobbeltsporet står klart.

Formannskapet sa nylig ja til en liten del av strekningen, fra Eidanger til Kjølsrød bru. Her er planen blant annet å etablere en 400 meter lang tursti.

Men politikerne sa nei til å overta den resterende strekningen til Larvik grense. Det skjedde etter anbefaling fra rådmannen, som mener dette kan bli en kostbar affære.

Grove overslag viser kostnader på 11–17 millioner ved opparbeiding av strekningen, og litt over en million kroner i årlige driftskostnader.

TURVEI OG SYKKELRUTE: Statens vegvesen vil bidra til å etablere sykkelrute og turvei på den gamle jernbanestrekningen.

TURVEI OG SYKKELRUTE: Statens vegvesen vil bidra til å etablere sykkelrute og turvei på den gamle jernbanestrekningen. Foto:

Nasjonal sykkelrute

Men like før bystyret får saken til behandling denne uka, viser nå Statens vegvesen interesse for strekningen. Der i gården mener de strekningen kan bli en del av de Nasjonale sykkelrutene.

Dette nasjonale sykkelnettet som består av 10 ruter, skal gjøre det mulig å sykle fra sted til sted, gjerne over lange avstander, uten å måtte ut på de mest trafikkerte veiene.

Også Larvik kommune jobber med planer for strekningen.

Stor attraksjon

– Vi vil gjerne samarbeide for at det kan etableres nasjonal sykkelrute og turvei på den nedlagte jernbanestrekningen mellom Porsgrunn og Larvik, skriver sykkelkoordinator Henrik Duus i Statens vegvesen, i et brev til Porsgrunn kommune.

Han viser til erfaringer som er gjort med sykkelrute på den nedlagte Setesdalsbanen, som er udelt positive. Han peker også på erfaringer i andre land, hvor sykling på nedlagte jernbanestrekninger er meget vellykket.

– Den aktuelle strekningen mellom Porsgrunn og Larvik blir en stor attraksjon, og vil være viktig i samarbeidet om sykkelturisme i området Telemark og Vestfold. Strekningen har klart en regional betydning, sier Duus. 

Ønsker samarbeid

Innenfor rammene av Nasjonale sykkelruter kan veivesenet ha tilsyn med at ruta er trafikksikker og framkommelig for syklister i barmarksesongen og bidra til at skilting og informasjon for sykkelturister er godt ivaretatt.

De kan også bidra i utviklingen av hvilesteder, rasteplasser, utsiktspunkt og severdigheter langs strekningen.

– Om det blir nasjonal sykkelrute på jernbanestrekningen Porsgrunn–Larvik, ønsker vi et avtalefestet samarbeid med andre interessenter, der samarbeid om drift og videreutvikling av ruta vil være sentralt, skriver sykkelkoordinatoren. 

Han tar samtidig et forbehold om godkjenning i Vegdirektoratet, om å få «utvide» de nasjonale sykkelrutene med denne strekningen. En slik søknad vil bli sendt når det er avklart at prosjektet aktualiseres.

Artikkeltags